Armatura odcinająca jako niezbędny element instalacji domowych

Sklep online zawory kulowe

Niezbędnym elementem w każdej domowej instalacji są zawory odcinające. Pełnią one niezwykle ważną rolę w systemie bezpieczeństwa. Są także niezbędne podczas prawidłowej eksploatacji. Bez nich nie mielibyśmy stałego dostępu do mediów – bieżącej wody do mycia czy prania oraz gazu do gotowania i ogrzewania mieszkania. Pozwalają one na odcięcie części instalacji technologicznej na wypadek awarii czy też konieczności wymiany urządzeń bądź armatury. Wśród armatury odcinającej wyróżniamy zawory oraz zasuwy. Co musimy o nich wiedzieć?

Zawory zwrotne – podstawowe informacje

Zawór zwrotny stanowi bardzo ważną część instalacji ciśnieniowych. Jego zadaniem jest przede wszystkim zagwarantowanie przepływu określonego medium roboczego wyłącznie w jednym, ustalonym kierunku oraz jednoczesne zablokowanie przepływu tego samego medium w kierunku przeciwnym. W większości przypadków bez umieszczenia w układzie zaworu zwrotnego nie ma możliwości, aby układ ten poprawnie pracował. Element steruje bowiem kierunkami przepływu czynnika płynnegochroni pompy przed uszkodzeniem oraz zabezpiecza cały układ przed niepożądaną awarią. Co więcej, dzięki obecności zaworów, w instalacji nie występują przecieki.

Co ciekawe, zawór zwrotny to nie tylko jeden, zawsze tak samo wyglądający oraz pracujący element układu hydraulicznego czy ciśnieniowego. Wyróżniamy kilka rodzajów zaworów zwrotnych:

  • zawór zwrotny kulkowy,
  • zawór zwrotny klapkowy,
  • zawór zwrotny grzybkowy,
  • zawór zwrotny membranowy.

Inna typologia pozwala nam rozróżnić także zawory zwrotne bez obciążenia lub z obciążenie. Poszczególne rodzaje zaworów różnią się od siebie budową, a także miejscem docelowego zastosowania.

Zawór zwrotny kulowy – niezbędny podczas budowy domu

Zawór kulowy stosowany jest najczęściej w instalacjach, gdzie przesyłane są różnego rodzaju media: pada wodna, woda, środki chemiczne, substancje gazowe czy produkty ropopochodne. Swoje zastosowanie znajduje najczęściej podczas budowy specjalistycznych przedsiębiorstw oraz domów. W tego typu zaworach element zamykający stanowi metalowa kula. Wykonana jest ona z żeliwa, mosiądzu, aluminium, stali nierdzewnej lub stali węglowej.

zawór kulowy czerpalny do ogrodu

Wyróżniamy kilka podtypów zaworów bezzwrotnych kulowych. Wśród nich wysokociśnieniowe, sterowane pneumatycznie oraz elektrycznie. Najlepszej jakości zawory kulowe oferuje nam Pneumat – producent różnego rodzaju specjalistycznych części.

Zawór trójdrożny – innowacyjne rozwiązanie

Zawory trójdrożne zwane także trójdrogowymi to powszechnie stosowane elementy w nowoczesnych instalacjach ogrzewania centralnego, instalacjach chłodniczych oraz dystrybucji ciepłej wody użytkowej. Tego typu zawory stosuje się przede wszystkim w instalacjach, gdzie występuje konieczność zmiany kierunku przepływu określonego czynnika. Najczęściej więc umieszczany jest tam, gdzie dwa odbiorniki ciepła zasilane są na przemian. Zawór trójdrogowy znajduje swoje zastosowanie także w instalacjach z kotłem, kolektorami słonecznymi lub pompą ciepła. Jego zadaniem jest mieszanie lub rozdzielanie strumienia określonego medium.

zasuwy klinowe w instalacji budowlanej dot. rurociągu wody do picia

Zasuwy klinowe – wszystko, co musisz wiedzieć w pigułce

Zasuwy klinowe to urządzenia z grupy zaworów zasuwowych. Jest to jeden z najbardziej rozpowszechnionych sposobów odcinania przepływu medium. Zasuwa klinowa stanowi rodzaj zaworu, gdzie ruch obrotowy wrzeciona powoduje podnoszenie lub opuszczanie najczęściej gumowego klina. Ten z kolei otwiera i zamyka dany odcinek rurociągu. Tego typu elementy stosuje się przede wszystkim w przemyśle chemicznym, naftowym, górniczym, ciepłownictwie, rolnictwie, instalacjach wodociągowych oraz w transporcie i odprowadzaniu ścieków. Zaletą urządzenia jest przepływ prostoliniowy. Co ważne, zasuwy klinowe nie są przeznaczone do regulowania przepływu. Posiadają bowiem klin, który porusza się prostopadle do osi przepływu.

- Home Broker -

Warto przeczytać: