Koszty w umowach, których nie bierzesz pod uwagę, chociaż powinieneś

Kupno mieszkania wiąże się z uiszczeniem ustalonej ze sprzedawcą ceny. Niestety, nie jest to jedyny koszt, który ponosi nabywca. Jeżeli w najbliższym czasie czeka Cię zakup mieszkania, dowiedz się, na jakie opłaty musisz się przygotować.

Wynagrodzenie notariusza – ile wynoszą maksymalne stawki?

W przypadku kupna nieruchomości wymagana jest forma aktu notarialnego. Oznacza to, że strony transakcji muszą spotkać się w kancelarii notarialnej. Notariusze nie mają pełnej dowolności w ustalaniu stawek za przygotowanie aktu notarialnego – obowiązuje ich rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

plan domu i świnka skarbonka

Maksymalna taksa notarialna jest powiązana z wartością przedmiotu czynności notarialnej. Aktualnie obowiązujące stawki (są to stawki netto, należy więc do nich doliczyć podatek VAT w wysokości 23 proc.) wynoszą:

 • do 3 000 zł – 100 zł,
 • powyżej 3 000 do 10 000 zł – 100 zł + 3 proc. od nadwyżki powyżej 3 000 zł,
 • powyżej 10 000 do 30 000 zł – 310 zł + 2 proc. od nadwyżki powyżej 10 000 zł,
 • powyżej 30 000 do 60 000 zł – 710 zł + 1 proc. od nadwyżki powyżej 30 000 zł,
 • powyżej 60 000 do 1 000 000 zł – 1 010 zł + 0,5 proc. nadwyżki powyżej 60 000 zł,
 • powyżej 1 000 000 zł – 5 710 zł + 0,25 proc. od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł, nie więcej jednak niż sześciokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Za sporządzenie aktu notarialnego maksymalna stawka wynosi połowę wymienionych wyżej stawek. Co więcej, notariusz nie musi naliczyć stawki maksymalnej – każda osoba kupująca mieszkanie może negocjować wysokość stawki za sporządzenie aktu notarialnego.

Opłaty za wpisy w księdze wieczystej

Kupno mieszkania wiąże się z szeregiem formalności, np. dokonaniem zmian w księdze wieczystej. Do tego potrzebny jest wypis aktu notarialnego. Wypisy również sporządza notariusz. Maksymalna stawka za ich przygotowanie wynosi 6 zł za każdą rozpoczętą stronę. Z reguły nabywcy mieszkań potrzebują więcej niż jednego wypisu.

Dodatkowe koszty czekają na kupujących w wydziale wieczystoksięgowym sądu rejonowego właściwego ze względu na położenie nieruchomości. Oto przykładowe wydatki, jakie może ponieść nabywca nieruchomości:

 • 100 zł za założenie księgi wieczystej,
 • 200 zł za wpis prawa własności,
 • 200 zł za wpis hipoteki.

Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) i podatek VAT

Uregulowanie podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczy nabywców nieruchomości zarówno z rynku pierwotnego, jak i rynku wtórnego. Wysokość tej daniny wynosi 2 proc. od wartości nabytego lokalu i jest ona odprowadzana na rzecz Skarbu Państwa. Prawidłowe wyliczenie podatku spoczywa na notariuszu.

Co z osobami, które kupują mieszkanie na rynku pierwotnym? One również płacą podatek od czynności cywilnoprawnych (w wysokości 19 zł), o ile zakup mieszkania jest finansowany z kredytu hipotecznego. Wówczas podatek jest pobierany za ustanowienie hipoteki na rzecz banku.

Kupując mieszkanie od dewelopera, trzeba liczyć się z koniecznością zapłacenia podatku VAT. Deweloperzy najczęściej podają ceny brutto oferowanych lokali mieszkalnych. Warto jednak o tę kwestię dopytać przed sfinalizowaniem transakcji. W innym przypadku może się okazać, że mieszkanie w wydawałoby się bardzo przystępnej cenie będzie bardzo drogie. W przypadku podatku VAT co do zasady obowiązuje stawka 23 proc., ale deweloperzy mogą stosować też obniżoną stawkę, czyli w wysokości 8 proc. Ma ona zastosowanie wówczas, gdy:

 • powierzchnia użytkowa mieszkania nie przekracza 150 mkw.,
 • powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie przekracza 300 mkw.

Aby poznać całkowity koszt zakupu mieszkania, wszystkie wymienione wyżej opłaty trzeba doliczyć do umówionej ze sprzedawcą ceny transakcyjnej. Jeżeli nabywane na rynku wtórnym mieszkanie kosztuje 200 000 zł, na dodatkowe opłaty trzeba będzie przeznaczyć ok. 5 000 zł.

FacebookLinkedInTwitterEmail