grunty

Wstrzymywanie gruntów przez duże miasta

elewacje kilku kamienic
Z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi zostało przekształcone w prawo własności. Dla ponad 2,5 mln Polaków oznacza to, że zostali oni właścicielami gruntów. Problemem jest jednak otrzymanie stosownego zaświadczenia z urzędu – duże miasta nie nadążają z ich wydawaniem.