użytkowanie wieczyste

Wstrzymywanie gruntów przez duże miasta

elewacje kilku kamienic
Z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi zostało przekształcone w prawo własności. Dla ponad 2,5 mln Polaków oznacza to, że zostali oni właścicielami gruntów. Problemem jest jednak otrzymanie stosownego zaświadczenia z urzędu – duże miasta nie nadążają z ich wydawaniem.

Chcesz sprzedać mieszkanie? Pośpiesz się, początek roku może być trudny

W związku z likwidacją użytkowania wieczystego i przekształceniem go w prawo własności lub współwłasności, rynkowi mieszkaniowemu grozi na początku roku mały paraliż. Wszystko przez to, że bez zaświadczenia od dotychczasowego właściciela gruntu, mieszkanie nie będzie mogło zmienić właściciela. A na wydanie zaświadczenia, urzędy będą miały cztery miesiące.

Pięć pytań o likwidację użytkowania wieczystego

Ustawa o „przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów”, czyli w skrócie mówiąc: o likwidacji użytkowania wieczystego, przeszła przez ręce sejmowe komisje i czeka ją drugie czytanie. Wszystko wskazuje na to, że na początku przyszłego roku 2,5 mln gospodarstw domowych zostanie właścicielami lub współwłaścicielami gruntu, na którym mieszkają.