Media contacts

Press officer

Contact only for representatives of media

pr@homebroker.pl

Oferty marketingowe, promocyjne czy dotyczące innej współpracy proszę kierować na adres marketing@homebroker.pl

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Home Broker

Paweł Dembowski

daneosobowe@homebroker.pl

Jednocześnie informujemy, że kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy również poprzez kontakt korespondencyjny na adres siedziby Home Broker S.A. ul. Przyokopowa 33, Warszawa (01-208)