Complaints

Dear Sir or Madam,

Our Company makes every effort to provide services of the highest quality and the satisfaction of our Clients is always our number one priority.

Should you have any remarks regarding the quality of our services, the manner in which you were attended to by our Advisor or any remarks regarding further improvement of the quality of our services, we would like to kindly inform you that it is possible to lodge a complaint in the following manner:

a) in writing, sent directly to the seat of the Company: Home Broker S.A., ul. Przyokopowa 33 (5 piętro, wieża C), 01-208 Warszawa;
b) by phone, by contacting the Home Broker info line: 32 49 32 818;
c) by sending an e-mail to: reklamacje@homebroker.pl.

We appreciate all your suggestions and remarks.

In The Case Of Financial the Company adheres to the Principles of Examining Complaints by Financial Institutions adopted by the Financial Supervision Commission by way of resolution on 10 May 2011.

The most important rules for lodging complaints about the operation of Home Broker S.A. in the area of distribution of the above financial products are presented below.

1. Complaints regarding the financial products we offer may be lodged in the following manner:

a) in writing, sent directly to the seat of the Company: Home Broker S.A., ul. Przyokopowa 33 (5 piętro, wieża C), 01-208 Warszawa;
b) by sending an e-mail to: reklamacje@homebroker.pl;
c) by fax: 22 208 24 59.

The Company may ask the Client to provide additional information in writing or submit additional documents if they are indispensable in examining the complaint

In order to enable thorough examination, complaints have to be submitted as soon as possible, after obtaining information on issues which may raise doubts.

After the complaint has been examined, the Client will be informed about the manner of its examination in writing, by sending it to the address for correspondence the Company was provided with or the one that was included in the complaint or by sending an e-mail.

The Client may appeal against the decision regarding the acceptance of the complaint in the manner described in point 1.

The Client may seek assistance of the municipal or district consumer ombudsmen and the insurance ombudsman (regarding the pension and insurance market).

The Client may also settle disputes with the Company by way of out-of-court proceedings.

Oświadczenie Spółki dotyczące umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami zawartych przed 1 września 2017 r. z klientami będącymi konsumentami

Home Broker S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), w trosce o najwyższy standard świadczonych usług w obrocie nieruchomościami i zadowolenie swoich klientów, w celu wyeliminowania ewentualnych negatywnych skutków związanych ze stosowaniem przez Spółkę postanowień umów pośrednictwa, które mogły naruszać chronione prawem interesy konsumentów, oraz zgodnie z zaleceniem Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Delegatura w Krakowie (dalej „Prezes UOKiK”) niniejszym informuje klientów, którzy zawarli ze Spółką umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami przed 1 września 2017 r. podjętą przez Spółkę decyzję w przedmiotowej sprawie.

Spółka nie będzie egzekwować jakichkolwiek postanowień dotyczących kar umownych związanych z pominięciem Spółki traktując powyższe postanowienia jako niebyłe. W przypadku zawarcia umowy sprzedaży lub najmu nieruchomości z pominięciem Spółki klient nie jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Spółki kary umownej przewidzianej w umowie pośrednictwa.

Spółka ponadto informuje, że wszystkie umowy pośrednictwa zawarte przed 1 września 2017 r. są wiążące i nie wymagają aneksowania, a obecnie obowiązujące w Spółce wzory umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, które Spółka przyjęła do stosowania od 1 września 2017 r., nie zawierają postanowień, których dotyczyło prowadzone przez Prezesa UOKiK postępowanie.