Jak efektywnie współpracować z ekipą wykończeniową?

Aby prace remontowe przebiegły szybko i sprawnie, należy porównać usługi świadczone przez różne firmy i zebrać referencje od poprzednich zleceniodawców. Wybraną ekipę należy poprosić o dokładną wycenę oraz podpisanie umowy zawierającej szczegóły zlecenia, datę zakończenia prac i wysokość ewentualnych kar umownych. Dodatkowo, warto często bywać w miejscu remontu i samodzielnie kontrolować postęp prac.

Wycenę zleć kilku firmom

Do przygotowania oferty zaproś przynajmniej trzy firmy remontowe, nawet jeśli masz już jednego sprawdzonego fachowca. Podwykonawcy powinni wiedzieć, że mają konkurencję, co zmotywuje ich do korzystnej finansowo wyceny i rzetelnej pracy.

Ofertę traktuj kompleksowo

Nie rozdzielaj kosztów robocizny od materiałów i wyposażenia, nie umawiaj się na dostarczanie czegokolwiek na budowę. Poproś o podliczenie wszystkiego razem, a dokładne parametry produktów (cena, kod produktu, zdjęcie) dostarcz ekipie wykończeniowej.

Zbierz referencje od poprzednich zleceniodawców

Poproś ekipę o numery telefonów do kilku ostatnich zleceniodawców. W ten sposób zweryfikujesz ich referencje, sprawdzisz jakość usługi, terminowość i rzetelność. Jeśli fachowcy odmawiają podania referencji, może to być znak, że nie są godni zaufania, a współpraca z nimi nie będzie łatwa.

Poproś o wykonanie szczegółowego kosztorysu

Już podczas wstępnych rozmów wykonawca powinien być w stanie oszacować koszt remontu. Rzetelny fachowiec od razu poda cenę za wykonanie poszczególnych prac, takich jak ułożenie metra kwadratowego glazury, desek podłogowych czy wymianę okna. Na tej podstawie z łatwością wyliczy też szacunkową kwotę za całą usługę. Nie należy ufać ekipom, które nie chcą podać kosztu usługi tłumacząc to nieprzewidzianymi kosztami.

Zawsze podpisuj umowę

Najlepsze zabezpieczenie, zarówno dla inwestora, jak i dla wykonawcy, to umowa w formie pisemnej. W umowie powinien znaleźć się zapis o dokładnym zakresie prac, terminie rozpoczęcia i zakończenia, użytych materiałach, cenie, terminie płatności i gwarancjach.

Wprowadź kary umowne za przekroczenie terminu

Do umowy warto również wprowadzić kary finansowe za przekroczenie terminu zakończenia remontu. Może to być na przykład 1 proc. wynagrodzenia potrącany za każdy dzień zwłoki. Mając świadomość kar, ekipa wykończeniowa pracuje tak, aby na pewno skończyć pracę w wyznaczonym terminie.

Kontroluj postęp prac na bieżąco

Przy realizacji dużych inwestycji jakość pracy jest kontrolowana przez nadzór budowlany. W przypadku remontu mieszkania, sam musisz zadbać o skuteczną kontrolę. Często pojawiaj się w wykańczanym mieszkaniu, dokładnie sprawdzaj postęp prac, szukaj ewentualnych niedoróbek i proś o ich szybkie poprawienie.

- Home Broker -

Warto przeczytać: