< Z powrotem do listy ofert

Kołobrzeg-Grzybowo, , Ogrodowa
Działka na sprzedaż, Nr oferty: 311307, zaktualizowane 03 grudzień 2017

Kołobrzeg-Grzybowo -
Ogrodowa
< Z powrotem do listy ofert
Rodzaj działki Dojazd Media Buildings
budowlana asfaltowa osiedlowa Prąd, Kanalizacja brak

Szczegóły oferty

działka

Numer oferty
311307
Rodzaj działki
budowlana
Dojazd
asfaltowa osiedlowa
Media
Prąd, Kanalizacja
Zabudowania
brak
Pozwolenie na budowę
Nie
Kształt
kwadrat
Księga
Tak
Księga
płaski

Opis

Działka budowlana położona w miejscowości Grzybowo
Dojazd do działki: droga utwardzona płytami betonowymi.
Przeznaczenie: Pod budownictwo mieszkaniowe z dopuszczeniem usług.
Odległość do centrum Kołobrzegu: około 6 km.
Odległość od linii brzegowej morza ok 600 m

1) Przeznaczenie terenu według Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Kołobrzeg:
a) przeznaczenie podstawowa - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
b) przeznaczenie uzupełniająca - dopuszcza się lokal użytkowy o powierzchni całkowitej nie przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku; dopuszcza się realizację garażu i budynku gospodarczego;
2) zasady zagospodarowania terenu:
a) zabudowa wolnostojąca, garaż wbudowany lub wolnostojący połączony z budynkiem gospodarczym (w przypadku realizacji obu funkcji - w jednej bryle);
b) dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy i zagospodarowanie oraz wydane decyzje o warunkach zabudowy;
c) dopuszcza się przebudowę zabudowy;
d) na działkach przylegających do drogi lokalizacja frontów budynku od strony drogi;
e) lokalizacja budynku gospodarczego i garażu wolnostojącego pomiędzy tylną ścianą budynku mieszkalnego i tylną linią zabudowy budynku mieszkalnego dla działek o prostopadłej do drogi dłuższej osi, i z boku dla działek o osi dłuższej równoległej do drogi w odległości minimum 7,5 m od linii rozgraniczającej;
f) ogrodzenie - zakaz stosowania ogrodzeń z płyt betonowych, metalowych lub innych pełnych, wskazane żywopłoty o roślinności kwitnącej w ciągu różnych pór roku;
g) wprowadzić kępy zieleni wysokiej i średniowysokiej;
3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) linie zabudowy dla budynku mieszkalnego zgodnie z rysunkiem planu:
- obowiązująca - 7,5 m od linii rozgraniczającej przyległych dróg z których są wjazdy na działki zgodnie z rysunkiem planu;
- nieprzekraczalne – 7,5 i 5 m od linii rozgraniczających przyległych dróg i ciągu pieszego zgodnie z rysunkiem planu 3 i 4 m od tylnej i od granic bocznych działek sąsiednich zgodnie z przepisami odrębnymi;
b) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki – 30%;
c) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego – 50 % powierzchni działki;
d) wysokość zabudowy, geometria dachu:
- budynek mieszkalny – parterowe z poddaszem użytkowym o wysokości do 9 m;
- zabudowa gospodarcza, garażowa lub gospodarczo-garażowa wolnostojąca – zgodnie § 7 ust. 4 ustaleń planu;
- dach budynku mieszkalnego dwu lub wielospadowy o nachyleniu połaci dachowych od 30 do 50°, dłuższy odcinek kalenicy równoległy do drogi, w dachu dopuszcza się okna połaciowe i lukarny, pokrycie dachu dachówka lub materiały dachówkopodobne w kolorze ceglastym;
- dach budynku garażowego, gospodarczego lub gospodarczo-garażowego dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 20 do 35° pokrycie materiałem podobnym do dachu budynku mieszkalnego lub gontem bitumicznym;
4) zasady zagospodarowania terenów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych - teren znajduje się w obszarze górniczym “Kołobrzeg II” dla złoża wód leczniczych w związku z czym należy uwzględnić uwarunkowania zawarte w § 9 ustaleń planu;
5) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości - zakaz wtórnych podziałów na działki mniejsze, aniżeli stanowią ustalenia planu zawarte w § 11 ustaleń planu;
6) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd z przyległych dróg; na działki położone przy drodze 10KDD dopuszcza się wjazd z tej drogi;
b) wjazdy oddalić maksymalnie od skrzyżowań;
c) w obrębie działek zapewnić niezbędną ilość miejsc postojowych dla samochodów zgodnie z § 15 ustaleń planu;
7) zasady obsługi w infrastrukturę techniczną - podłączenie działki do sieci infrastruktury technicznej przyległej drogi zgodnie z warunkami ogólnymi zawartymi w § 16 ustaleń planu.

Opiekun oferty

Jarosław Kleśta
Adres placówki
ul. Asnyka 4, Koszalin

Umów się na spotkanie z doradcą

Wyślij zgłoszenie do doradcy

Podobne oferty

Strona www.homebroker.pl wykorzystuje pliki cookies w celu dostarczania Państwu informacji w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb oraz do celów statystycznych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane i przechowywane w pamięci urządzenia. W każdym czasie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Regulamin plików cookies .