Szkolimy profesjonalistów! Poznaj szkolenie wstępne dla nowych Doradców ds. Nieruchomości Home Broker

szkolenie wstępne dla nowych Doradców ds. Nieruchomości Home Broker

Home Broker w branży nieruchomości słynie z profesjonalnych szkoleń wstępnych. Dlaczego firma przykłada tak dużą wagę do przeszkolenia swoich nowych pracowników?
Jedną z wartości firmy jest profesjonalizm, co oznacza, że kierujemy się w pracy wysokimi standardami obsługi, jak i stawiamy na jakość, wiedzę, doświadczenie oraz etykę. Szkolenie wstępne oraz proces wdrożenia i adaptacji przygotowuje nowozatrudnionych Doradców ds. Nieruchomości do tego, by mogli temu sprostać.


Jak często odbywają się szkolenia wstępne dla nowych Doradców ds. Nieruchomości?
Home Broker jest firmą ogólnopolską i stawia na rozwój, z tego powodu szkolenia wstępne odbywają się cały rok, w zależności od potrzeb poszczególnych oddziałów w danych miastach. Czas trwania szkolenia to 2 tygodnie (10 dni roboczych).

Jaki zakres wiedzy realizowany jest podczas szkolenia wstępnego?
Zakres wiedzy realizowany na dwutygodniowym szkoleniu wstępnym obejmuje wiedzę teoretyczną potrzebną do przeprowadzenia klienta przez cały proces zakupu albo sprzedaży nieruchomości (między innymi: rodzaje nieruchomości i praw spółdzielczych, koszty zakupy nieruchomości, zasady funkcjonowania wspólnoty mieszkaniowej  i spółdzielni, rodzaje umów występujących w procesie zakupy/sprzedaży nieruchomości, wyliczanie kosztów zakupu i rentowności, zasady programu MDM, podatki, Ustawa Deweloperska, dokumenty niezbędne do przeprowadzenia transakcji) oraz obsługę klienta kupującego i sprzedającego (między innymi: etyka pracy, analiza potrzeb klienta, prowadzenie rozmowy z klientem, budowanie bazy ofert, trudne sytuacje i umiejętność radzenia sobie z nimi, budowanie długotrwałych relacji z klientem).


Jaką formę ma szkolenie wstępne?
Szkolenie wstępne podzielone jest na moduły. Pierwszym modułem jest część teoretyczna, która jest wykładem z elementami aktywizującymi grupę, takimi jak: analiza przypadków, quizy, ćwiczenia i zadania grupowe oraz indywidualne. Uczestnicy zachęcani są przez Trenerów Wewnętrznych do prowadzenia dyskusji, wspólnych refleksji oraz szukania samodzielnie rozwiązań. Celem nie jest tylko przekazywanie wiedzy, ale przede wszystkim nabycie przez nowozatrudnionych Doradców umiejętności wykorzystywania poznanej teorii w praktyce. Kolejne etapy szkolenia dotyczą obsługi klientów kupujących i sprzedających nieruchomości. Uczestnicy szkolenia poznają poprzez obserwację demonstracji standardy obsługi klienta obowiązujące w firmie, a odgrywanie ról pozwala im na przećwiczenie i doświadczenie sytuacji z którymi mogą się spotkać w pracy na stanowisku Doradcy ds. Nieruchomości.

Kto prowadzi szkolenie wstępne? 
Szkolenia wstępne prowadzone są przez Zespół Trenerów, partnerów biznesowych oraz praktyków zawodowych z kilkuletnim stażem pracy. Trenerzy Wewnętrzni poza posiadanymi kompetencjami niezbędnymi do prowadzenia szkoleń, które nabyli dzięki szkoleniom i warsztatom z tego zakresu, są również aktualnie działającymi Doradcami ds. Nieruchomości. Dzięki temu szkolenia prowadzone są zgodnie z metodologią i nawiązują do aktualnej sytuacji na rynku nieruchomości.

Czy pracownik może liczyć na wsparcie Zespołu Trenerów o odbytym szkoleniu?
 Oczywiście, że tak. W firmie Home Broker funkcjonuje sześciotygodniowy proces wdrożenia i adaptacji nowozatrudnionego Doradcy ds. Nieruchomości. Przewiduje on szereg zadań i ćwiczeń praktycznych, których zadaniem jest wzmocnić poznaną wiedzę na szkoleniu wstępnym i ułatwić Doradcom radzenie sobie z wyzwaniami na początku pracy. Każda osoba w procesie wdrożenia przechodzi przez cykl szkoleń/warsztatów wdrożeniowych z Trenerem Wewnętrznym. Pierwsze dotyczy obsługi klienta sprzedającego. Tematem drugiego szkolenia jest obsługa klienta kupującego. Trzecie natomiast, zależne jest od potrzeb szkoleniowych, które nowozatrudnieni Doradcy przekazują poprzez wypełnianie stosownych ankiet.

Wypowiedzi udzielił
Michał Śmigielski-Ludwa
Lider Trenerów Wewnętrznych Sieci Sprzedaży
Od 6 lat związany z firmą Home Broker
FacebookLinkedInTwitterEmail