Jakie są obecnie dostępne dopłaty do zakupu mieszkania (i w jakiej wysokości)?

Osoby marzące o zakupie własnego lokalu mieszkalnego często nie posiadają wystarczających na to środków. Aby ułatwić im zakup mieszkania, w Polsce realizowanych jest obecnie kilka programów. Poznaj je i dowiedz się, jak możesz skorzystać ze wsparcia.

Mimo złagodzenia polityki banków (w postaci choćby akceptowania dochodów z elastycznych form zatrudnienia), dla wielu nabywców przeszkodą jest jeszcze kwestia zgromadzenia minimalnego wkładu własnego. To w połączeniu z wciąż rosnącymi cenami nieruchomości powoduje, że nie każdego stać na zakup mieszkania. Niestety, w Polsce nie funkcjonują obecnie dopłaty do zakupu mieszkania (tzw. dofinansowanie wkładu własnego) jak miało to miejsce w przypadku programu Mieszkanie dla młodych. Od kilku lat realizowany jest jednak Narodowy Program Mieszkaniowy. W jego ramach na wsparcie mogą liczyć osoby, które nie posiadają własnego lokum.

Mieszkanie Plus – dla kogo i na jakich zasadach

Od 2016 r. w Polsce realizowany jest rządowy program Mieszkanie Plus. Z danych zgromadzonych przez Narodowy Bank Polski (NBP) wynika, że jego realizacja przez 10 lat ma kosztować 4,5 mld zł. Na początku października 2019 r. wybudowanych zostało już 867 mieszkań, 1234 były w trakcie budowy, a 18 tys. kolejnych znajdowało się w fazie projektowania z zatwierdzonym finansowaniem[1].

Zgodnie z założeniami programu na gruntach publicznych mają powstać tanie mieszkania na wynajem, również z opcją ich późniejszego wykupu. O tym, kto otrzyma lokal, decydują samorządy. Największą szansę na to mają młode małżeństwa, rodziny wielodzietne i seniorzy. Osoby zainteresowane skorzystaniem z programu muszą spełnić określone warunki, a przede wszystkim posiadać tzw. zdolność czynszową. Inaczej mówiąc, uzyskiwane przez nie dochody muszą być wystarczająco wysokie, aby mogły regulować opłaty. Na lokal z programu Mieszkanie Plus nie mają zatem szansy osoby, które nie uzyskują żadnych dochodów.

W ramach programu Mieszkanie Plus można być najemcą lub wybrać najem z opcją wykupu. W drugim przypadku wykup nie następuje natychmiastowo – najemca wykupuje lokal przez okres od 15 do 30 lat. W tym okresie płaci on wyższy czynsz.

Mieszkanie na Start – dopłaty do czynszu dla najemców mieszkań

Z początkiem 2019 r. ruszył program Mieszkanie na Start. Jest on kierowany do osób wynajmujących mieszkanie – mogą z niego skorzystać m.in. beneficjenci wyżej opisanego programu Mieszkanie Plus. Z danych zaprezentowanych przez NBP wynika, że przewidywany maksymalny limit wydatków na ten cel w latach 2019-2028 ma kształtować się na poziomie 16 mld zł[2].

Aby skorzystać z dopłat do czynszu, konieczne jest spełnienie pewnych wymagań. Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju o wsparcie finansowe może ubiegać się każda osoba fizyczna, która:

• jest obywatelem polskim lub cudzoziemcem, który przebywa na terenie Polski w związku choćby ze świadczeniem pracy,
• jest najemcą mieszkania oddanego do użytkowania w wyniku inwestycji mieszkaniowej zrealizowanej przez podmiot, który zawarł umowę w sprawie współpracy z gminą lub spółką gminną,
• wnioskuje o dopłatę do mieszkania w budynku zasiedlonym po raz pierwszy w terminie 12 miesięcy od dnia zakończenia inwestycji mieszkaniowej,
• spełnia kryterium dochodowe (ma utrudniony zakup nieruchomości z rynku), nie posiada mieszkania i nie jest współwłaścicielem mieszkania,
• zawarła umowę najmu w wyniku naboru prowadzonego przez gminę, spółkę gminną lub wynajmującego (w przypadku naboru uzupełniającego),
• ma zdolność czynszową, czyli jest w stanie regulować opłaty, w tym czynsz.
Wnioski o dopłaty do czynszu należy składać do urzędu gminy. Na wydanie decyzji urzędnicy mają miesiąc. Aktualne wysokości dopłat uwzględniające lokalizację oraz wielkość gospodarstwa domowego są publikowane na stronie internetowej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

[1] Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, https://www.gov.pl/web/inwestycje-rozwoj/mieszkanie-plus (dostęp 25.10.2019).
[2] Nbp.pl, Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w II kwartale 2019 r. (dostęp 25.10.2019).

- Home Broker -

Warto przeczytać: