Dlaczego świadectwo energetyczne jest tak ważne?

Certyfikat energetyczny stanowi swoisty „paszport energetyczny” budynku. Zawiera on elementarne informacje dotyczące efektywności energetycznej obiektu, co przekłada się bezpośrednio na koszty jego eksploatacji. Dokument ten jest potrzebny przy sprzedaży lub wynajmie nieruchomości, a jego brak może skutkować poważnymi konsekwencjami prawnymi i finansowymi.

Certyfikat charakterystyki energetycznej pełni ważne funkcje:

 • Informuje o rzeczywistym zużyciu energii w budynku
 • Pozwala oszacować koszty utrzymania nieruchomości
 • Wskazuje potencjalne obszary do poprawy efektywności energetycznej
 • Stanowi narzędzie do porównywania różnych nieruchomości pod kątem energochłonności

Kto i kiedy powinien posiadać świadectwo energetyczne?

Obowiązek posiadania świadectwa energetycznego dotyczy właścicieli i zarządców budynków w określonych sytuacjach. Tutaj najważniejsze przypadki:

 1. Sprzedaż nieruchomości
 2. Wynajem budynku lub lokalu
 3. Oddanie do użytkowania nowego obiektu
 4. Modernizacja budynku wpływająca na jego charakterystykę energetyczną

Trzeba pamiętać, że świadectwo energetyczne jest ważne przez 10 lat od daty jego sporządzenia. Jednakże, jeśli w międzyczasie przeprowadzisz remont lub modernizację, która wpłynie na efektywność energetyczną budynku, powinieneś zaktualizować certyfikat.

Jak uzyskać świadectwo charakterystyki energetycznej?

Proces uzyskania świadectwa energetycznego wymaga zaangażowania certyfikowanego audytora energetycznego. Tutaj kroki, które musisz podjąć:

Krok 1: Znajdź uprawnionego audytora energetycznego.

Krok 2: Przygotuj niezbędną dokumentację techniczną budynku.

Krok 3: Umów wizytę audytora w celu przeprowadzenia oględzin nieruchomości.

Krok 4: Poczekaj na sporządzenie świadectwa (zazwyczaj trwa to od kilku dni do dwóch tygodni).

Krok 5: Odbierz gotowy dokument i zapoznaj się z jego treścią.

Jakie informacje zawiera świadectwo energetyczne?

Certyfikat charakterystyki energetycznej to kompleksowy dokument, który zawiera szereg istotnych danych. Tutaj najważniejsze elementy:

 • Dane identyfikacyjne budynku
 • Wskaźniki zużycia energii pierwotnej i końcowej
 • Klasyfikacja energetyczna obiektu (od A do G)
 • Informacje o systemach grzewczych i wentylacyjnych
 • Rekomendacje dotyczące poprawy efektywności energetycznej

Ile kosztuje świadectwo energetyczne?

Koszt uzyskania świadectwa energetycznego może się mocno różnić zależy to od wielu czynników. Cena zależy przede wszystkim od:

 • Typu i wielkości budynku
 • Lokalizacji nieruchomości
 • Dostępności dokumentacji technicznej
 • Doświadczenia i renomy audytora

Średni koszt świadectwa energetycznego dla mieszkania o powierzchni 50-70 m² waha się w przedziale 300-500 zł. W przypadku domów jednorodzinnych cena może wzrosnąć nawet do 1000-1500 zł. Miej to na uwadze, że inwestycja w rzetelnie przygotowany certyfikat jest to wymóg prawny i cenna informacja dla potencjalnych nabywców lub najemców.

Jakie są konsekwencje braku świadectwa energetycznego?

Nieposiadanie świadectwa energetycznego w sytuacjach, gdy jest ono wymagane, może skutkować poważnymi konsekwencjami. Kara za brak certyfikatu może sięgać nawet 5000 zł. Co więcej, nabywca lub najemca nieruchomości ma prawo żądać odszkodowania, jeśli nie otrzymał świadectwa przed zawarciem umowy.

Jak interpretować wyniki świadectwa energetycznego?

Interpretacja wyników zawartych w świadectwie energetycznym może początkowo wydawać się skomplikowana. Kluczowe znaczenie ma wskaźnik EP (energia pierwotna), który określa roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną. Im niższa wartość EP, tym lepsza efektywność energetyczna budynku.

Klasyfikacja energetyczna budynku opiera się na skali od A do G, gdzie:

 • A – budynek o najwyższej efektywności energetycznej
 • G – budynek o najniższej efektywności energetycznej

Warto spojrzeć na rekomendacje zawarte w świadectwie, które mogą pomóc w poprawie efektywności energetycznej budynku.

Czy świadectwo energetyczne wpływa na wartość nieruchomości?

Tak, świadectwo energetyczne może mieć ważny wpływ na wartość nieruchomości. Budynki o wysokiej efektywności energetycznej (klasy A-C) są zazwyczaj bardziej atrakcyjne dla potencjalnych nabywców lub najemców. Wynika to z niższych kosztów eksploatacji i większego komfortu użytkowania.

Według badań przeprowadzonych przez Narodową Agencję Poszanowania Energii, nieruchomości o wysokiej klasie energetycznej mogą osiągać ceny nawet o 5-10% wyższe niż podobne obiekty o niższej efektywności. W przypadku budynków komercyjnych różnica ta może być jeszcze większa, sięgając nawet 15-20%.

Najważniejsze informacje zawarte w świadectwie energetycznym

Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument zawierający elementarne dane o efektywności energetycznej budynku lub lokalu. Znajomość tych informacji jest potrzebna dla właścicieli i potencjalnych nabywców nieruchomości. Poniżej przedstawiam najistotniejsze elementy, które można znaleźć w tym certyfikacie.

Dane identyfikacyjne i podstawowe parametry budynku

W tej sekcji znajdziemy:

 • Rodzaj i przeznaczenie obiektu
 • Dokładny adres nieruchomości
 • Rok oddania budynku do użytkowania
 • Powierzchnię użytkową
 • Powierzchnię ogrzewaną lub chłodzoną

Wskaźniki charakterystyki energetycznej

Ta część świadectwa zawiera najważniejsze parametry energetyczne budynku, wyrażone w kWh/m²/rok:

 • Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową (Eu)
 • Roczne zapotrzebowanie na energię końcową (Ek)
 • Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną (Ep)
 • Wielkość emisji CO2
 • Udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową

Obliczeniowa roczna ilość zużywanej energii

Świadectwo energetyczne zawiera szczegółowe informacje o zużyciu energii na różne cele:

 1. Ogrzewanie
 2. Przygotowanie ciepłej wody użytkowej
 3. Chłodzenie
 4. Wbudowana instalacja oświetlenia (dla budynków niemieszkalnych)

Klasyfikacja energetyczna budynku

Jednym z najważniejszych elementów świadectwa jest klasyfikacja energetyczna w skali od A do G. Klasa A oznacza najwyższą efektywność energetyczną, podczas gdy G – najniższą. Ta informacja pozwala szybko ocenić ogólną charakterystykę energetyczną budynku.

Świadectwo zawiera dane o istniejących systemach, takich jak:

 • System grzewczy
 • System wentylacyjny
 • Klimatyzacja
 • Systemy wykorzystujące odnawialne źródła energii
 • Zdjęcie budynku (elewacja frontowa)
 • Numer świadectwa nadany w centralnym rejestrze
 • Datę ważności świadectwa (zazwyczaj 10 lat od sporządzenia)
 • Dane osoby uprawnionej do sporządzenia świadectwa

- Home Broker -

Warto przeczytać: