Drzwi Balkonowe drewniane i PCV – czy warto je montować?

Drzwi balkonowe czy tarasowe wykonuje się z tych samych materiałów co okna, czyli głównie z drewna i PCV. Ramy i ościeżnice drzwi balkonowych są wyrabiane z profili PCV. Największą ich zaletą jest trwałość – nawet 40 do 50 lat, praktycznie bez żadnych zabiegów konserwacyjnych.

Nie wymagają malowania (jest ono nawet niewskazane). Trwałość profili z PCV zależy też od ich barwy. Na rynku przeważają profile w kolorze białym (odcień kości słoniowej lub z tonem niebieskim). Profile barwne otrzymuje się jedną z dwóch metod: barwienia w masie lub wprasowywania na gorąco w biały profil specjalnych folii barwnych. W tym drugim przypadku na ogół barwienie stosuje się po stronie zewnętrznej drzwi, pozostawiając od wewnątrz kolor biały. Po zarysowaniu folii ostrym narzędziem może być widoczna pierwotna biała barwa (wtedy nie da się już nic zrobić). Nie zaleca się jednak stosowania profili barwionych w miejscach narażonych na intensywne nasłonecznienie. Inną zaletą profili z PCV jest możliwość uzyskiwania drzwi o różnych kształtach i podziałach; mogą one być bardzo nietypowe.

Izolacyjność i dane techniczne

Izolacyjność cieplna profili trójkomorowych z PCV jest porównywalna z izolacyjnością ram drewnianych. W porównaniu z ramami drewnianymi sztywność profili z PCV jest o wiele mniejsza, stąd muszą być one wzmacniane dodatkowo umieszczonymi wewnątrz elementami ze stali (stosowanie wzmocnień aluminiowych jest zabronione, ponieważ są one niewystarczające, nie dopuszcza ich żadna z aprobat technicznych wydanych przez ITB). Stal powinna być ocynkowana w celu zabezpieczenia przed korozją. Wadą profili wykonanych z PCV jest ich bardzo duża wydłużalność termiczna powodująca zmiany długości pod wpływem działania temperatury. Wydłużenie może osiągać wartości: 1,6 mm/ m dla profili w kolorze białym oraz 2,4 mm/ m – dla profili w kolorze ciemnym.

Drzwi balkonowe z drewna

Podstawowe gatunki drewna stosowane do wyrobu drzwi balkonowych to: sosna, mahoń, dąb. Mahoń nadaje się bardzo dobrze na ramy i ościeżnice ze względu na twardość i odporność na odkształcenia, ale jego wadą jest stosunkowo wysoka cena. Najbardziej popularne jest drewno sosnowe, jednak powinno być ono najwyższego gatunku o regularnym przebiegu słojów, bez sęków i wypełnień. Profile powinny być klejone podłużnie (mniejsza tendencja do wypaczania). Producenci niejednokrotnie ukrywają wady materiału pod grubą warstwą farby, stąd należy zwrócić uwagę, czy sposób pomalowania profilu umożliwia obejrzenie rysunku drewna.

Współczynnik izolacyjności cieplnej drzwi balkonowych drewnianych waha się w granicach od 1.6 do 3.2 w zależności od rodzaju szklenia, współczynnik izolacyjności akustycznej od 25 do 45 dB, szczelność ze względu na infiltrację powietrza – od 0 (drzwi hermetyczne) do 1, bezpieczeństwo (ochrona przed włamaniem) zależy od konstrukcji (sposób zamocowania ościeżnicy w murze, rodzaje zastosowanych szyb i okuć, ewentualne dodatkowe wyposażenie).

- Home Broker -

Warto przeczytać: