Proces rekrutacji

Etapy procesu rekrutacji:

  1. Wstępna selekcja nadesłanych CV pod kątem zgodności wymagań i informacji zawartych w dokumentach aplikacyjnych (CV + LIST MOTYWACYJNY).
  2. Rozmowa rekrutacyjna, która może mieć kilka etapów w zależności od oferowanego stanowiska. Podczas rozmowy kandydat może uzyskać wszelkie informacje na temat stanowiska na które aplikuje, zakresu obowiązków na tym stanowisku i inne dane, które są mu niezbędne do podjęcia decyzji o ew. dalszej współpracy.
  3. Informacja zwrotna dla Kandydata.