Klasyfikacja rozdzielnic niskiego napięcia

Rozdzielnia elektryczna, nazywana również tablicą rozdzielczą lub skrzynką elektryczną, odgrywa kluczową rolę w dystrybucji energii elektrycznej. Jej główna funkcja polega na efektywnym rozprowadzaniu prądu, zapewniając równocześnie bezpieczeństwo dla obwodów elektrycznych i urządzeń sterujących. Lokalizacja rozdzielnicy ma istotne znaczenie dla zachowania bezpieczeństwa w jej użytkowaniu.

Typy rozdzielnic elektrycznych

Podział rozdzielnic elektrycznych opiera się przede wszystkim na kryterium napięcia roboczego. Wyróżniamy:

 • Rozdzielnice niskiego napięcia (nN): Są to urządzenia powszechnie stosowane do przesyłania i zabezpieczania prądów o niskich napięciach.
 • Rozdzielnice średniego napięcia (Sn): Przeznaczone do obsługi dużych prądów, szczególnie w zakładach przemysłowych.
 • Rozdzielnice wysokiego napięcia (Wn).
 • Rozdzielnice najwyższych napięć (Nn).

Klasyfikacja rozdzielnic niskiego napięcia (nN)

W zakresie rozdzielnic niskiego napięcia istotne są ich konstrukcja i możliwości umiejscowienia. Klasyfikacja ta obejmuje:

 • Rozdzielnice mieszkaniowe.
 • Rozdzielnice przemysłowe.
 • Rozdzielnice energetyczno-dystrybucyjne.
 • Rozdzielnice budowlane.
 • Rozdzielnice słupowe.

W kontekście funkcji w sieci dystrybucyjnej, rozdzielnice niskiego napięcia dzielą się na:

 • Rozdzielnice manewrowo-stycznikowe.
 • Rozdzielnice oddziałowe.
 • Rozdzielnice główne.

Konstrukcja rozdzielnicy elektrycznej zależy od jej przeznaczenia i rodzaju napięcia, z którym pracuje. W modelach średniego napięcia dominuje konstrukcja szafowa, która zapewnia efektywną obsługę większych prądów.

W przypadku rozdzielnic niskiego napięcia (nN) występuje większa różnorodność konstrukcji. Spotykane są:

 1. Rozdzielnice Tablicowe:
  • Są to najmniejsze modele, przystosowane do przesyłania prądów o niskim napięciu i natężeniu (do 100A).
  • Znajdują zastosowanie głównie w budownictwie mieszkalnym, komercyjnym i obiektach użyteczności publicznej.
  • Składają się z modułowej tablicy i różnych aparatów elektrycznych (np. wyłączników różnicowo-prądowych, bezpieczników).
  • Montowane wewnątrz ścian lub w zamykanych skrzynkach.
 2. Rozdzielnice Skrzynkowe:
  • Przeznaczone do przesyłania prądów o wyższych napięciach i natężeniach niż rozdzielnice tablicowe.
  • Stosowane głównie w przemyśle, stacjach elektroenergetycznych, i dużych obiektach publicznych.
  • Charakteryzują się prostą budową, bezpieczeństwem obsługi i konserwacji.
  • Odporność na czynniki środowiskowe i uszkodzenia mechaniczne, wykonane z tworzyw sztucznych lub blachy.
  • Modele z stopniem ochrony IP powyżej 65 mogą być umieszczane na zewnątrz budynków.
 3. Rozdzielnice Szafowe:
  • Są to największe rodzaje rozdzielnic, przepływa przez nie prąd o najwyższych napięciach i natężeniach (nawet kilka tysięcy amperów).
  • Mogą być instalowane jako wolnostojące lub mocowane do ścian.

Dodatkowe elementy wyposażenia rozdzielnic elektrycznych w domach jednorodzinnych

Rozdzielnica elektryczna jest nieodzownym elementem każdej instalacji elektrycznej w domu jednorodzinnym. Jej podstawowym zadaniem jest rozdział, zabezpieczanie, pomiar, sterowanie i izolacja energii elektrycznej. Aby zapewnić jeszcze większe bezpieczeństwo i funkcjonalność, warto rozważyć doposażenie rozdzielnic w dodatkowe akcesoria:

 1. Rozłącznik Główny:
  • Umożliwia szybkie odłączenie całej instalacji elektrycznej od źródła zasilania.
  • Jest nieoceniony w sytuacjach awaryjnych, umożliwiając natychmiastowe przerwanie dopływu prądu.
 2. Lampki Sygnalizacyjne:
  • Informują o obecności napięcia w określonych punktach instalacji lub jego braku.
  • Dzięki nim łatwiej monitorować stan techniczny poszczególnych obwodów.
 3. Zegary Sterujące:
  • Pozwalają na automatyczne włączanie i wyłączanie określonych obwodów o zaprogramowanych godzinach.
  • Idealne do zarządzania oświetleniem zewnętrznym lub innymi urządzeniami działającymi cyklicznie.
 4. Przekaźnik Priorytetowy:
  • Zapobiega przekroczeniu maksymalnej mocy prądu w instalacji.
  • Jest kluczowy dla ochrony przed przeciążeniami i uszkodzeniami sprzętu elektrycznego.
 5. Styk Pomocniczy do Ograniczników Przepięć:
  • Sygnalizuje konieczność wymiany uszkodzonego ogranicznika przepięć.
  • Pomocny w utrzymaniu ciągłej ochrony przed skutkami przepięć w sieci.

Proces montażu rozdzielni elektrycznej: od przygotowania do ostatecznego podłączenia

Montaż rozdzielnicy elektrycznej to istotny etap w tworzeniu bezpiecznej i efektywnej instalacji elektrycznej. Zarówno w domach jednorodzinnych, jak i w obiektach przemysłowych, prawidłowo zamontowana rozdzielnica jest gwarancją niezawodnej dystrybucji energii elektrycznej.

bezpieczniki, rozdział prądu w domu

Krok 1: Przygotowanie miejsca i kabli

Pierwszy etap to wybór lokalizacji rozdzielnicy i doprowadzenie do niej kabli zasilających. Kluczowe jest również odpowiednie zabezpieczenie miejsca instalacji i sprawdzenie obciążenia prądem przewodów. Ważny jest także dobór rozmiaru rozdzielnicy, który zależy od liczby elementów, które mają zostać w niej zamontowane.

Krok 2: Montaż i podłączenie rozdzielnicy

Rozdzielnice wyposażone są w różne wejścia zasilające. Należy pamiętać, że ich podłączenie najlepiej powierzyć doświadczonemu elektrykowi. Przy montażu używa się przepustów umieszczonych w górnej i dolnej części obudowy urządzenia. Kable przeprowadza się przez wyłamane otwory w tych przepustach. Podczas montażu niezbędne mogą okazać się narzędzia takie jak szczypce, śrubokręty, obcęgi, wiertarka, a także odpowiednie śruby i kołki rozporowe. Rozdzielnica składa się z elementów na szynie DIN, a jej montaż możliwy jest, gdy górna krawędź zostanie dołożona, a dolna odpowiednio dociśnięta.

Krok 3: Podłączenie obwodów i przewodów

Po zamontowaniu szyny DIN konieczne jest podłączenie przewodów. Rozdzielnice często mają przygotowane szyny PE oraz N, do których podłącza się obwody odpływowe i przewody zasilające. Zawsze należy najpierw podłączyć przewód główny, a dopiero później resztę. Każdy obwód powinien być zabezpieczony oddzielnym wyłącznikiem.

Krok 4: Sprawdzenie i uruchomienie

Po montażu i podłączeniu przewodów niezbędne jest sprawdzenie prawidłowości działania rozdzielnicy. Jeżeli instalacja została wykonana prawidłowo, nie powinno dojść do spięcia, co potwierdza bezpieczeństwo użytkowania.

Montaż rozdzielnicy elektrycznej wymaga precyzji i znajomości zagadnień elektrycznych. Profesjonalny montaż zapewnia nie tylko bezpieczeństwo, ale również efektywność działania całego systemu elektrycznego. W mojej opinii, kładzenie nacisku na detale podczas montażu jest kluczem do długotrwałej i bezawaryjnej pracy instalacji elektrycznej.

- Home Broker -

Warto przeczytać: