Podatek VAT na materiały budowlane 8% czy 23%? Kiedy zwrot? Co powinieneś wiedzieć?

Planując budowę domu lub zakup mieszkania, warto zwrócić uwagę na podatek VAT, który odgrywa istotną rolę w kosztach inwestycji. Zwrot podatku VAT za materiały budowlane może stanowić znaczną ulgę finansową. W tym artykule omówimy stawkę podatku VAT, warunki i procedurę uzyskania zwrotu.

Ile wynosi stawka podatku VAT?

Obecnie, podstawowa stawka podatku VAT wynosi 23%. Dotyczy ona większości transakcji i usług w Polsce. Jednak, w budownictwie mieszkaniowym istnieje preferencyjna stawka VAT, która wynosi 8%. Ta niższa stawka może być zastosowana do niektórych czynności, takich jak budowa, remont, modernizacja lub przebudowa obiektów budowlanych, które są objęte społecznym programem mieszkaniowym.

Warunki uzyskania zwrotu VAT za materiały budowlane

Aby móc ubiegać się o zwrot VAT za materiały budowlane, musisz spełnić określone warunki. Poniżej przedstawiamy te warunki:

 1. Okres zakupu: Zakupy materiałów budowlanych musiały zostać dokonane w okresie od 2 stycznia 2014 roku do 30 września 2018 roku. Dotyczy to materiałów używanych do budowy domu jednorodzinnego, nadbudowy lub rozbudowy budynku na cele mieszkalne oraz przebudowy (przystosowania) budynku niemieszkalnego na cele mieszkalne.
 2. Własność: Nie możesz być właścicielem innego budynku, z wyjątkiem tego, który został wybudowany za pomocą materiałów, za które ubiegasz się o zwrot VAT. Jest to również ważne dla właścicieli lub współwłaścicieli budynków wielolokalowych. Jeśli udział w takim budynku przekracza powierzchnię przynajmniej jednego lokalu mieszkalnego, nie kwalifikujesz się do zwrotu.
 3. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego: Jeśli posiadasz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, nie będziesz kwalifikować się do zwrotu VAT za materiały budowlane.

Kto może ubiegać się o zwrot VAT za materiały budowlane?

Zwrot podatku VAT za materiały budowlane może być uzyskany przez osoby fizyczne, które spełniają określone warunki przewidziane w ustawie. Aby móc skorzystać z tej ulgi, należy spełnić następujące kryteria:

 • Osoba fizyczna nie ukończyła 36 lat (w przypadku małżeństwa, liczy się wiek młodszego małżonka),
 • Osoba nie posiadała wcześniej własnego mieszkania lub domu jednorodzinnego (lub praw do takiej nieruchomości),
 • Inwestycja została zrealizowana na podstawie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy,
 • Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego nie przekracza określonych limitów (75 m² i 100 m² lub 85 m² i 110 m² w przypadku, gdy wnioskodawca wychowywał przynajmniej troje dzieci).

Jakie materiały budowlane podlegają zwrotowi VAT?

Do zwrotu podatku VAT za materiały budowlane kwalifikują się materiały, które były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, przed dniem 30 kwietnia 2004 roku, lub stawką VAT wynoszącą 22% lub 23% od 1 maja 2004 roku. Aby móc skorzystać z ulgi, konieczne jest posiadanie faktur potwierdzających zakup tych materiałów.

Jak ubiegać się o zwrot VAT za materiały budowlane?

Procedura uzyskania zwrotu VAT za materiały budowlane jest stosunkowo prosta, ale należy dokładnie przestrzegać pewnych zasad. Oto kroki, które należy podjąć:

 1. Gromadzenie faktur: Zachowaj wszystkie faktury za zakup materiałów budowlanych. Będą to m.in. faktury VAT za zakupione materiały budowlane oraz dokument potwierdzający realizację inwestycji (pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy). Zgromadzone dokumenty i wniosek należy złożyć w odpowiednim urzędzie skarbowym. Można to zrobić osobiście lub pocztą.
 2. Wypełnienie wniosku: Następnie musisz napisać wniosek o zwrot części wydatków na materiały budowlane. Wnioskodawca powinien podać swoje imię, nazwisko, identyfikator podatkowy (PESEL lub NIP), adres zamieszkania, nazwę i adres urzędu skarbowego, do którego składa wniosek, rodzaj swoich wydatków, rok rozpoczęcia inwestycji, wykaz faktur i wartość wydatków związanych z inwestycją, kwotę zwrotu oraz sposób otrzymania zwrotu (np. na rachunek bankowy). Wniosek powinien być podpisany przez wnioskodawcę.
 3. Załączniki: Do wniosku należy dołączyć niezbędne załączniki, takie jak kopie faktur, potwierdzenie ukończenia inwestycji, pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy.
 4. Terminy: Wniosek należy złożyć w określonym terminie, który zależy od daty zakończenia inwestycji. Należy skonsultować się z urzędem skarbowym w celu uzyskania dokładnych informacji na ten temat.
 5. Ocena wniosku: Po złożeniu wniosku, urząd skarbowy dokona oceny i weryfikacji zgodności dokumentów.
 6. Zwrot VAT: Jeśli wniosek zostanie zaakceptowany, zostanie dokonany zwrot podatku VAT na wskazane konto bankowe.

- Home Broker -

Warto przeczytać: