Reklamacje

Szanowni Państwo,

Nasza Firma dokłada wszelkich starań do świadczenia swoich usług na najwyższym poziomie, a zadowolenie Klienta stawiamy zawsze na pierwszym miejscu.

W przypadku gdyby mieli Państwo jakiekolwiek zastrzeżenia co do jakości świadczonych usług, sposobu Państwa obsługi przez Naszego Doradcę lub postulaty dotyczące dalszego podnoszenia jakości świadczonych przez nas usług, uprzejmie informujemy, iż istnieje możliwość złożenia reklamacji w jeden z następujących sposobów:

a) w formie pisemnej, bezpośrednio na adres siedziby Spółki: Home Broker S.A., ul. Przyokopowa 33 (5 piętro, wieża C), 01-208 Warszawa
b) w formie telefonicznej poprzez kontakt z infolinią Home Broker tel. 32 49 32 818;
c) w formie wiadomości e-mail na adres: reklamacje@homebroker.pl.

Będziemy wdzięczni za Państwa wszelkie cenne uwagi i spostrzeżenia.

In The Case Of Financial Zasad rozpatrywania reklamacji przez instytucje finansowe przyjętych przez Komisję Nadzoru Finansowego w drodze uchwały w dniu 10 maja 2011 r.

Najważniejsze zasady składania reklamacji na działalność Home Broker S.A. w zakresie dystrybucji powyższych produktów finansowych zostają przedstawione poniżej.

1. Reklamacje dotyczące oferowanych produktów finansowych mogą być zgłaszane w formie:

a) pisemnej, bezpośrednio na adres siedziby Spółki: Home Broker S.A., ul. Przyokopowa 33 (5 piętro, wieża C), 01-208 Warszawa;
b) elektronicznej (wiadomość e-mail) na adres: reklamacje@homebroker.pl;
c) faksu, pod numerem: 22 208 24 59.

2. Spółka może zwrócić się do Klienta z prośbą o złożenie dodatkowych informacji w formie pisemnej lub dostarczenie dodatkowych dokumentów, jeżeli uzyskanie tych informacji będzie niezbędne do rozpatrzenia reklamacji.

3. W celu umożliwienia rzetelnego rozpatrzenia reklamacje powinny być zgłaszane niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia.

4. Po rozpatrzeniu reklamacji Klient zostanie poinformowany o sposobie jej rozstrzygnięcia w formie pisemnej na adres korespondencyjny podany Spółce lub umieszczony na piśmie reklamacyjnym bądź w formie wiadomości e-mail.

5. Klientowi przysługuje prawo do złożenia odwołania od decyzji w zakresie uznania reklamacji w sposób określony w punkcie 1.

6. Klientowi przysługuje możliwość zwrócenia się o pomoc do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta oraz do Rzecznika Ubezpieczonych (dotyczy rynku emerytalnego i ubezpieczeniowego).

7. Klient ma również prawo do pozasądowego rozstrzygania sporów ze Spółką.