Zakres usług dla deweloperów

Zakres usług, Home Broker Business na rzecz deweloperów, obejmuje:

  • dostęp do oferty gruntów inwestycyjnych na terenie całego kraju
  • racjonalizację projektów inwestycyjnych
  • przygotowanie biznesplanów, przepływów oraz ocenę rentowności projektów inwestycyjnych
  • pomoc przy pozyskaniu finansowania inwestycji
  • przedstawianie ofert generalnych wykonawców
  • marketing
  • sprzedaż inwestycji za pośrednictwem Home Broker
  • komercjalizację
  • pomoc w emisji obligacji
  • pomoc w zorganizowaniu debiutu na GPW