Ubezpieczenia nieruchomości – na co zwracać uwagę przy wyborze konkretnej oferty

Aby wybrać najlepszą dla siebie polisę, należy zwrócić uwagę na cenę, zakres ubezpieczenia, przedmiot ubezpieczenia, sumę ubezpieczenia, okres trwania polisy oraz ogólne warunki ubezpieczenia.

Cena

W większości przypadków polisy najtańsze na rynku posiadają najmniejszy zakres ochrony. W podstawowym wariancie znajduje się ubezpieczenie murów od ognia i innych zdarzeń losowych. Cena wariantu podstawowego waha się od 50 do 90 złotych rocznie. W wariantach rozszerzonych można też zabezpieczyć wykończenie nieruchomości, jak i całość wyposażenia od kradzieży. Pełne pakiety ubezpieczeń kosztują od 160 do 300 złotych rocznie.

Zakres ubezpieczenia

Podstawowym zakresem w przypadku nieruchomości jest ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych. Warto sprawdzić w warunkach ubezpieczeniowych, co kryje się pod pojęciem „innych”. Ten zakres zwykle nazywa się podobnie, ale może zawierać różne warianty zabezpieczenia, np. czasami w jego skład wchodzi zabezpieczenie od powodzi (co często wymagane jest przez bank w ramach cesji do kredytu hipotecznego), zalania czy upadku drzewa na nieruchomość, a niekiedy takie rozszerzenia trzeba dokupić.

Optymalne polisy powinny chronić nie tylko od zdarzeń losowych, ale również od włamań, kradzieży i wandalizmu. Po dodaniu takich wariantów nasza ochrona staje się kompleksowa, lecz koszty zawarcia umowy wzrastają o około 80-100 złotych. Towarzystwa w swoim zakresie posiadają również tzw. assistance, czyli pomoc specjalistów, takich jak hydraulik, ślusarz itp.- taka usługa podnosi koszty ubezpieczenia o około 30-50 złotych.

Przedmiot ubezpieczenia

Przez pojęcie „nieruchomość” rozumiane jest albo samo mieszkanie/dom albo również pomieszczenia przynależne, takie jak piwnica czy garaż, który do takiej nieruchomości przynależy. Przy szerszych wariantach ubezpieczenia należy sprawdzić jak rozumiane są pojęcia, takie jak kradzież, stałe elementy, ruchomości domowe, zalanie itp.

Suma ubezpieczenia – jakie maksymalne odszkodowanie jest możliwe?

Oprócz zakresu i przedmiotu ubezpieczenia bardzo ważnym współczynnikiem całej polisy jest suma ubezpieczeniowa, czyli kwota, do której jesteśmy chronieni przez towarzystwo. Przed podjęciem ostatecznej decyzji warto sprawdzić, jak takie odszkodowanie będzie nam wypłacane, w jakim przypadku otrzymamy sto procent świadczenia, a kiedy będzie to rozliczane procentowo. Wszystkie te informacje zawarte są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeniowych, dołączonych do polisy. Suma ubezpieczeniowa powinna być równa wartości naszego mieszkania.

Okres trwania zabezpieczenia

Polisy ubezpieczeniowe zwykle wystawiane są na rok, natomiast zdarza się, że towarzystwa dają możliwość zawarcia umowy na okres dłuższy np. trzech lat. Polisy trzyletnie w przeliczeniu na poszczególne lata są średnio o około 20 proc. tańsze. Trzeba jednak pamiętać, że już po roku nasza nieruchomość może mieć inną wartość niż w chwili podpisywania umowy. Najbardziej optymalne są polisy jednoroczne.

OWU – Ogólne warunki ubezpieczenia

OWU – ogólne warunki ubezpieczenia, to swoista instrukcja obsługi, która zawiera w sobie  informacje o sytuacjach, w których jesteśmy objęci ochroną: jak ta ochrona funkcjonuje, kiedy i jakie odszkodowanie możemy uzyskać. Ważnym elementem jest również spis wyłączeń i wykluczeń, czyli sytuacji, w których towarzystwo ubezpieczeniowe pieniędzy za szkodę nam nie wypłaci.

Dane Komisji Nadzoru Finansowego pokazują, że obecnie ubezpieczone jest około 67 proc. nieruchomości. W większości przypadków są to ubezpieczenia, które wymagane są przez banki, by uruchomić kredyt hipoteczny na zakup nieruchomości.

- Home Broker -

Warto przeczytać: