Skąd możemy wziąć pieniądze na pompę ciepła?

Polacy coraz chętniej inwestują w odnawialne źródła energii (OZE) – i nie jest to tylko fotowoltaika, dzięki której można uniezależnić się od rosnących cen prądu. Wiele osób zdecydowało się już bądź dopiero rozważa zainstalowanie innych urządzeń wykorzystujących odnawialne źródło energii w swoim domu.

Mamy tu na myśli pompy ciepła, które są obecnie jedynymi urządzeniami grzewczymi, które oprócz produkcji ciepłej wody użytkowej i podgrzewania pomieszczeń mogą także zagwarantować chłodzenie w cieplejsze letnie dni. Wpływ na tak duże zainteresowanie pompami ciepła ma nie tylko świadomość korzyści wynikających z ich instalacji, ale również zdecydowanie większa dostępność cenowa tych urządzeń. Mimo to ich zakup nadal jeszcze wiąże się z dużym wydatkiem. Wraz z montażem musimy liczyć się z kosztami rzędu 30-50 tysięcy złotych. Dlatego też warto poszukać środków na ten cel.

Gdzie uzyskamy finansowanie na pompę ciepła dla naszego domu?

Należy wiedzieć, że najbardziej popularnym źródłem finansowania całej inwestycji są oczywiście  środki własne lub pożyczka prywatna od rodziny czy znajomych. Możemy jednak spróbować poszukać dodatkowych źródeł. Jednym z nich jest ogólnopolski rządowy program „Czyste Powietrze”, który wystartował w 2018 roku. Jego cel realizowany jest przede wszystkim poprzez termomodernizację budynków i wymianę starych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła w budynkach w budynkach już istniejących.

Dofinansowanie z „Czystego Powietrza” przeznaczyć możemy na demontaż starego pieca i zakup na przykład pompy ciepła powietrznej lub gruntowej, które będą służyć do ogrzewania i uzyskiwania ciepłej wody użytkowej.

Nowy program dopłat Moje Ciepło

Trzeba wiedzieć, że 29 kwietnia 2022 roku ruszył nowy program dopłat do pomp ciepła „Moje Ciepło”. Przewiduje on dofinansowanie do ich zakupu oraz montażu w budynkach jednorodzinnych o podwyższonym standardzie energetycznym. Czyli dofinansowanie będzie przyznawane wyłącznie właścicielom nowych bardzo energooszczędnych budynków, doskonale ocieplonych i wykorzystujących energię odnawialną. W przeciwieństwie do „Czystego Powietrza” dotacja z tego programu nie jest uzależniona od dochodu. Formą wsparcia udzielanego przez NFOŚiGW jest bezzwrotna dotacja do 30% kosztów kwalifikowanych inwestycji, w zależności od rodzaju zastosowanej pompy ciepła:

a). maksymalnie 7000 złotych w przypadku powietrznej pompy ciepła.

b). maksymalnie 21 000 złotych w przypadku gruntowej pompy ciepła.

W ramach tego programu do rozdysponowania jest 600 milionów złotych, co według szacunków pozwoli dofinansować montaż pompy ciepła w około 57 tysiącach domów. Należy wiedzieć, że nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym – do 31 grudnia 2026 roku lub do wyczerpania dostępnej puli środków. Cała procedura wygląda podobnie jak w przypadku „Czystego Powietrza”, a więc składamy wniosek wraz z kompletem załączników przez Internet, za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie (na stronie https://gwd.nfosigw.gov.pl). Aby złożyć wniosek, należy użyć profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego.

Również niektóre regionalne Fundusze Ochrony Środowiska mają własną ofertę dla swoich mieszkańców.

Mogą to być na przykład kredyty z dotacją udzielane we współpracy z BOŚ Bankiem (przeznaczyć możemy je na termomodernizację lub montaż odnawialnych źródeł energii). Aby być ze wszystkimi zmianami na bieżąco, należy monitorować stronę internetową gminy, na terenie której planujemy inwestycję oraz stronę Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Osobom, które nie mają oszczędności oraz nie mogą ubiegać się o dofinansowania, pozostaje jeszcze jedna możliwość – kredyt na pompę ciepła. Jeszcze kilka lat temu sektor bankowy nie proponował atrakcyjnych warunków kredytów na ekologiczne inwestycje. Obecnie ma on w swojej ofercie kilka ciekawych ekologicznych kredytów, dzięki którym możemy sfinansować nie tylko budowę domów energooszczędnych, ale także modernizację urządzeń grzewczych. Warto abyśmy zapytali o to w naszym banku.

- Home Broker -

Warto przeczytać: