Sposób ogrzewania naszego domu decyduje o tym, z jakiego rodzaju wsparcia możemy skorzystać

W zależności od tego, w jaki sposób ogrzewamy nasz dom, możemy skorzystać z innego rodzaju wsparcia. Jedną z opcji jest limit cen. W tym wypadku nie dostaniemy pieniędzy na konto, ale mamy gwarancję, że koszt ogrzewania nie wzrośnie ponad określony pułap. Drugą formą wsparcia są jednorazowe dodatki wypłacane bezpośrednio na konto po złożeniu i pozytywnym rozpatrzeniu wniosku. Przysługują one rodzinie (gospodarstwu domowemu) bez względu na to, ile liczy osób.

Powiedzmy więc szerzej o takich oto rodzajach ogrzewania i rodzajach wsparcia:

1). Ogrzewanie elektryczne – rodzinom, które ogrzewają dom lub mieszkanie prądem oraz tym, które mają pompę ciepła, przysługuje pomoc finansowa – tzw. dodatek prądowy. Należy wiedzieć, że kwota tego dodatku zależy od zużycia prądu w ubiegłym roku (przyjmuje się, że tegoroczne będzie na podobnym poziomie)

a). jeśli gospodarstwo domowe pobrało do 5000 kWh, może otrzymać 1000 zł, jeżeli ponad 5000 kWh, dodatek wyniesie 1500 zł. Brane jest pod uwagę całe zużycie za 2021 rok, bez podziału na energię na ogrzanie domu i wykorzystaną na inne cele.

b). jest to pomoc jednorazowa dla jednego gospodarstwa domowego węglowego i energetycznego. Nie zależy od dochodów. Warunkiem jej otrzymania jest złożenie deklaracji do CEEB, w której ogrzewanie elektryczne zostało zgłoszone jako główne źródło ciepła.

c). dodatek do prądu nie będzie przyznany, jeśli ktoś już wcześniej złożył wniosek o dodatek węglowy lub energetyczny. Możemy ubiegać się tylko o jeden z tych dodatków, nawet jeśli dom jest ogrzewany jednocześnie na dwa różne sposoby z dwóch źródeł ciepła.

d). pomoc nie przysługuje tym, którzy korzystają z instalacji fotowoltaicznej.

e).wniosek można będzie złożyć od 1 grudnia 2022 roku do 1 lutego 2023 roku w urzędzie miasta (gminy) lub przesłać online, za pośrednictwem platformy ePUAP. Jeśli zużycie przekracza 5000 kWh, trzeba dołączyć dokumenty, które to potwierdzą, na przykład opłacone faktury za prąd dotyczące okresu styczeń-grudzień 2021 roku.

2). Tradycyjny piec – tym, którzy mają piec na węgiel lub inne paliwo stałe (na przykład drewno, pelet), ewentualnie ogrzewają dom kotłem na olej lub gaz LPG, przysługuje pomoc finansowa. Jest to dodatek węglowy lub dodatek energetyczny. Oba świadczenia przyznawane są na podobnych zasadach, kwoty różnią się zależnie od rodzaju opału. Należy wiedzieć, że jeśli głównym źródłem ciepła jest:

a). kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia lub piec kaflowy zasilany węglem kamiennym lub opałem zawierającym minimum 85 procent węgla – dodatek wówczas wynosi 3000 zł.

b). piec lub kocioł na biomasę, na przykład pelet (z wyjątkiem drewna kawałkowego) – dodatek wynosi 3000 zł.

c). piec olejowy – dodatek wynosi 2000 zł.

d). piec, kominek na drewno kawałkowe – dodatek wynosi 1000 zł.

e). kocioł na gaz LPG – dodatek wynosi 500 zł.

Kryterium dochodowe nie obowiązuje, więc nie musimy wykazywać naszych zarobków. Nie trzeba też przedstawiać rachunków na zakup opału. Warunkiem jest zgłoszenie do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Piec na konkretny rodzaj opału musi być tam wskazany jako główne źródło ciepła. Właściciele już istniejących domów mieli obowiązek zgłoszenie złożyć do końca czerwca 2022 roku.

Deklaracje spóźnione oraz ewentualne korekty mogą być uwzględnione pod warunkiem, że trafiły do bazy CEEB przed 11 sierpnia 2022 roku. Dodatek jest wypłacany dla jednego gospodarstwa domowego. Jeżeli pod jednym adresem mieszkają dwie rodziny, które korzystają z jednego pieca, przysługuje im jeden dodatek. Dostanie go ten, kto pierwszy złoży wniosek. Jeśli każda rodzina korzysta z osobnego źródła ciepła i są one niezależnie zgłoszone w CEEB, wówczas będzie można ubiegać się o dwa dodatki (odpowiednia poprawka ma zostać wprowadzona w przepisach).

Wniosek możemy złożyć w naszym urzędzie gminy lub miasta, wysłać tradycyjną pocztą lub za pośrednictwem Internetu, przez platformę ePUAP. We wniosku trzeba podać swoje dane i pozostałych członków gospodarstwa domowego, wskazać główne źródło ogrzewania (do wyboru jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, piec kaflowy na paliwo stałe, kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG lub kocioł olejowy) i podać rodzaj paliwa (pelet, drewno, inny rodzaj biomasy, gaz LPG lub olej). Możemy wskazać tylko jedno urządzenie i jeden rodzaj opału. Należy wiedzieć, że gmina ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku i wypłatę pieniędzy. Będą one przelane na rachunek podany we wniosku. I pamiętajmy o tym, że czas na złożenie wniosku mija 30 listopada 2022 roku.

3). Ciepło z sieci – należy wiedzieć, że rodziny mieszkające w domach wielorodzinnych i korzystające z ciepła systemowego oraz właściciele domów ogrzewanych gazem z sieci dodatku nie dostaną. Jeśli gorąca woda do naszych kaloryferów i kranów płynie z ciepłowni komunalnej (miejskiej i gminnej) albo z lokalnej kotłowni (na przykład osiedlowej), możemy wówczas liczyć na zamrożenie cen. Dotyczy to również gazu ziemnego z sieci.

Zawarte w czynszu opłaty za ogrzewanie i ciepłą wodę nie będą mogły wzrosnąć więcej niż o 42 procent. To zamrożenie obowiązywać będzie do 30 kwietnia 2023 roku. Podwyżki będzie blokował Urząd Regulacji Energetyki. Maksymalna wysokość cen dla gospodarstw domowych ma wynieść 150,95 zł za GJ (giga dżul) za ciepło, które ciepłownia produkuje z gazu lub oleju opałowego i 103,82 zł za GJ za ciepło z węgla. Jeśli przedsiębiorstwo będzie miało wyższe koszty, otrzyma wówczas rekompensatę.

Zgodnie z wyliczeniami, które podaje rząd, dzięki temu ograniczeniu podwyżek gospodarstwo domowe korzystające z ciepła systemowego zaoszczędzi w tym sezonie grzewczym od około 1000 zł do około 4000 zł. Rodziny ogrzewające domy gazem ziemnym z sieci także skorzystają na zamrożeniu cen.

Do końca roku (2022) dla gospodarstw domowych mają obowiązywać niezmienione limity cen za kWh. W przyszłym roku ceny mają być ograniczone (trwają prace nad przepisami, ceny maksymalne gazu na rok 2023 mają być podane w grudniu 2022 roku).

- Home Broker -

Warto przeczytać: