W Europie z OZE produkujemy już więcej energii niż z węgla i gazu

W czerwcu 2023 osiągnięto znaczący kamień milowy, ponieważ panele fotowoltaiczne w UE wygenerowały więcej energii elektrycznej niż elektrownie węglowe w ujęciu miesięcznym.

Przeciwnicy odnawialnych źródeł energii od dawna twierdzą, że fotowoltaika i turbiny wiatrowe nigdy nie będą praktycznym substytutem węgla. Jednak w maju 2023 r. w Unii Europejskiej osiągnięto znaczący kamień milowy. Według think tanku Ember, po raz pierwszy więcej energii elektrycznej wytworzono z energii słonecznej i wiatrowej (31%) niż z paliw kopalnych (27%) w ujęciu miesięcznym. Chociaż osiągnięcie to mogło pozostać niezauważone w Polsce, przyciągnęło uwagę zachodnich mediów, które nazywają je „punktem zwrotnym” i „kolejnym kamieniem milowym”.

Udział fotowoltaiki w produkcji energii elektrycznej w UE osiągnął najwyższy w historii poziom 14%.

Pod względem produkcji energii fotowoltaika po raz pierwszy przewyższyła elektrownie węglowe, osiągając 14% w porównaniu do 10%. Udział węgla w produkcji energii osiągnął najniższy poziom w historii i wyniósł 10%. Udział gazu ziemnego w wytwarzaniu energii wyniósł 15% i był najniższy od 2018 roku.

Fotowoltaika odgrywa coraz większą rolę w Europie. Ember donosi, że w kilku krajach Unii Europejskiej odnawialne źródła energii (OZE) przewyższają węgiel. Dzieje się tak między innymi w Portugalii, Hiszpanii, Austrii, Danii, Finlandii, Niemczech i Francji. Węgry i Grecja również zbliżają się do tego wyniku.

W 2022 r. w produkcji energii w Unii odnotowano większy udział odnawialnych źródeł energii (OZE) niż gazu. Ze słońca i wiatru pozyskano łącznie 623 TWh energii elektrycznej. Szybki rozwój fotowoltaiki na świecie odpowiada przede wszystkim za malejące koszty produkcji paneli PV. Chociaż ceny wzrosły podczas ostatniego kryzysu, obecnie ponownie się stabilizują.

Raport „Global Market Outlook For Solar Power 2023-2027” przewiduje, że ceny komponentów fotowoltaicznych znacznie spadły i oczekuje się, że osiągną poziom sprzed kryzysu.

Polska doświadcza szybkiego wzrostu w sektorze OZE, przyczyniając się znacząco do tego rekordu.

Według zeszłorocznego raportu SolarPower Europe, Polska zajęła 8. miejsce na świecie pod względem wzrostu mocy fotowoltaicznych w 2022 roku. W rankingu wyprzedziliśmy takie kraje jak Włochy, Francja, Grecja czy Wielka Brytania. Polska jest wśród 26 krajów, w których produkcja energii fotowoltaicznej rośnie o co najmniej 1 GW rocznie. Wiele wskazuje na to, że rok 2023 również będzie rekordowy dla polskiej fotowoltaiki.

Wysoką pozycję w rankingu Polska zawdzięcza między innymi programowi Mój Prąd 5.0. Program ten umożliwia wygranie do 58 000 zł na panele fotowoltaiczne i inny sprzęt. Wnioski mogą składać osoby, które będą rozliczać się w nowym systemie rozliczeń netto lub te, które przeszły z systemu rabatowego (net-metering) na system rozliczeń netto, jak przypomniano.

Produkcja energii z węgla w Polsce systematycznie spada. Według Ember, w maju 2023 r. paliwo to stanowiło 62% wytworzonej energii (7 TW energii), co jest rekordowo niskim poziomem.

- Home Broker -

Warto przeczytać: