Najczęstsze pytania dotyczące wakacji kredytowych – co powinieneś wiedzieć?

Wakacje kredytowe to rozwiązanie dla kredytobiorców w kryzysie. Od momentu jej wprowadzenia skorzystała z niej prawie połowa uprawnionych. Pojawiło się jednak wiele pytań i wątpliwości dotyczących ubiegania się o wakacje kredytowe i ich konsekwencji. Rzecznik Finansowy wyjaśnia najczęstsze problemy kredytobiorców związane z wakacjami kredytowymi.

Wakacje kredytowe, znane również jako wakacje od spłaty kredytu hipotecznego lub wyrozumiałość, to tymczasowe zawieszenie lub zmniejszenie płatności kredytu hipotecznego na określony czas. Jest ono zazwyczaj oferowane właścicielom domów, którzy borykają się z trudnościami finansowymi, takimi jak utrata pracy, choroba lub inne nieprzewidziane okoliczności. Pozwala to właścicielom domów na tymczasowe wstrzymanie lub zmniejszenie płatności kredytu hipotecznego bez narażania się na kary lub pogorszenie zdolności kredytowej.

Nowe przepisy obowiązujące od lipca pozwalają na łatwiejsze przejście przez trudne czasy dla posiadaczy kredytów hipotecznych. W 2022 i 2023 roku wakacje kredytowe umożliwiają pominięcie łącznie 8 rat kredytu. Dowiedz się więcej o tym, jak skorzystać z wakacji kredytowych w 2022 roku.

Kto kwalifikuje się do wakacji kredytowych?

Wakacje kredytowe mogą być rozwiązaniem dla osób, które:

  • Ludzie wykorzystywali złoto jako zabezpieczenie kredytu hipotecznego na swoje potrzeby mieszkaniowe.
  • Osoba fizyczna zawarła umowę kredytu hipotecznego przed 1 lipca 2022 r.
  • Upewnij się, że okres pożyczki został przedłużony o co najmniej 6 miesięcy od tej daty.

Program nie ma wymagań dochodowych ani majątkowych, a banki nie mogą pobierać opłat od uczestników. Należy jednak pamiętać o kilku ważnych szczegółach. W okresie wakacji kredytowych bank nie może pobierać żadnych opłat poza tymi związanymi z ubezpieczeniem kredytobiorcy w umowie kredytowej. Co ważne, bank powinien uwzględnić wszelkie dodatkowe opłaty w potwierdzeniu przyjęcia wniosku o wakacje kredytowe.

Czy do wzięcia wakacji kredytowych wymagana jest zgoda współkredytobiorcy?

Prawo do wakacji kredytowych, czyli zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego, przysługuje każdemu kredytobiorcy, który zgodnie z ustawą posiada umowę kredytu hipotecznego. Nie jest zatem konieczne uzyskanie zgody każdego ze współkredytobiorców na ubieganie się o wakacje kredytowe – może to zrobić jeden z nich.

Czy można nadpłacać pożyczki podczas wakacji kredytowych?

Tak, wzięcie wakacji hipotecznych nie ogranicza możliwości dokonywania nadpłat lub wcześniejszej spłaty kredytu. Spłata całości lub części kredytu hipotecznego przed terminem określonym w umowie kredytu hipotecznego leży w zakresie naszych praw. Jeśli umowę kredytu hipotecznego podpisze wielu kredytobiorców, każdy z nich może ubiegać się o wakacje kredytowe, jeśli spełnia niezbędne wymagania.

Czy można wziąć wakacje kredytowe, jeśli umowa kredytu hipotecznego została zrestrukturyzowana?

Ustawa o finansowaniu społecznościowym i pomocy kredytobiorcom nie ma żadnych ograniczeń. Warunki uzyskania przez konsumenta wakacji kredytowych nie pozwalają bankowi na ustalanie dodatkowych kryteriów. Jeśli umowa kredytu hipotecznego jest zawarta, a bank odmawia udzielenia wakacji kredytowych w celu restrukturyzacji, jest to niezgodne z prawem. W takiej sytuacji możliwe jest złożenie reklamacji do podmiotu, a następnie dochodzenie roszczeń za pośrednictwem Rzecznika Finansowego.

kredyt na dom przerwa w splacaniu

Należy jednak pamiętać, że na wynik takiej sprawy mogą mieć wpływ umowy między stronami oraz specyficzne okoliczności klienta, które mogą wymagać starannej oceny.

Czy można zrobić sobie przerwę w spłacaniu kredytu, jeśli został on refinansowany?

Aby zakwalifikować się do wakacji kredytowych, należy oświadczyć, że pożyczka została wykorzystana na osobiste potrzeby mieszkaniowe. Skorzystanie z kredytu refinansowego nie dyskwalifikuje automatycznie możliwości skorzystania z wakacji kredytowych. Nadal możesz się zakwalifikować, jeśli refinansowana pożyczka spełnia warunki określone w ustawie o finansowaniu społecznościowym i pomocy pożyczkobiorcom.

Czy wzięcie wakacji na kredyt ma wpływ na BIK?

Kredytodawca może wprowadzić informacje o wakacjach kredytowych do baz danych prowadzonych przez instytucje na podstawie art. 105 ust. 4 Prawa bankowego. Prawo nie przewiduje w tym zakresie żadnych ograniczeń. Wpis w BIK nie powinien jednak wpływać na ocenę zdolności kredytowej kredytobiorcy przy korzystaniu z przysługującego mu prawa. Praktyki w tym zakresie będą każdorazowo badane pod kątem ewentualnego naruszenia interesów kredytobiorców.

Bank nie może wymagać jednorazowej deklaracji wykorzystania wakacji kredytowych na cały okres (2022-2023) pod groźbą utraty prawa do ich uzyskania. Konsument ma możliwość zawieszenia spłaty kredytu na określony czas. Kredytobiorca sam decyduje, kiedy chce skorzystać z wakacji kredytowych i na ile rat je zawiesić. Nie trzeba z góry deklarować we wniosku o wakacje kredytowe, że raty zostaną zawieszone do końca 2023 roku.

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

Istnieje możliwość zawieszenia spłaty kredytu pod pewnymi warunkami. Zgodnie z art. 75 ust. 1 ustawy o finansowaniu wspólnotowym i pomocy pożyczkobiorcy, jeżeli zawieszenie nie jest oparte na art. 73, okres zawieszenia kończy się z chwilą otrzymania przez pożyczkodawcę wniosku, o którym mowa w art. 73 ust. Bank udzieli informacji, w jaki sposób zostanie uregulowana spłata kredytu po okresie zawieszenia.

Czy ubezpieczenie kredytu jest również zawieszone na czas wakacji kredytowych?

Wakacje kredytowe dotyczą tylko płatności rat kredytu. Płatności z tytułu ubezpieczenia kredytu nie są zawieszane. Oznacza to, że nawet jeśli skorzystasz z wakacji kredytowych, nadal musisz płacić raty za ubezpieczenie nieruchomości, ubezpieczenie na życie lub ubezpieczenie od utraty pracy.

Poruszanie się po zawiłościach związanych z wakacjami kredytowymi i ich konsekwencjami może stanowić wyzwanie. Wskazane jest skonsultowanie się z doradcą finansowym lub doradcą mieszkaniowym, który specjalizuje się w zapobieganiu przejęciom. Specjaliści ci mogą pomóc w ocenie dostępnych opcji, negocjacjach z pożyczkodawcami i podjęciu świadomych decyzji.

Wakacje kredytowe mogą zapewnić tymczasową ulgę właścicielom domów borykającym się z trudnościami finansowymi. Kluczowe jest jednak zrozumienie implikacji, kryteriów kwalifikowalności i długoterminowych konsekwencji przed wybraniem tej opcji. Otwarta komunikacja z pożyczkodawcą i zasięgnięcie profesjonalnej porady są kluczem do podjęcia najlepszej decyzji dla dobrego samopoczucia finansowego.

- Home Broker -

Warto przeczytać: