Zarząd

Home Broker jest częścią Grupy Open Finance. 100% akcji spółki Home Broker SA należy do Open Finance SA, spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i będącej liderem na rynku pośrednictwa finansowego w Polsce.

Przemysław Guberow

Prezes Zarządu Open Finance SA i Home Broker SA

Do tej pory związany z Open Life TU Życie S.A., najpierw na stanowisku Członka Zarządu, a następnie Wiceprezesa Zarządu. Odpowiadał w spółce za obszary sprzedaży, wsparcia sprzedaży oraz obsługę klientów.

Pan Przemysław Guberow w grupie Getin pracuje od 2004 roku. Piastował m.in. stanowisko dyrektora Departamentu Produktów Inwestycyjnych w Noble Banku S.A. i Open Finance S.A. W 2009 roku był doradcą zarządu ds. rozwoju produktu w Getin Banku S.A., a następnie został Dyrektorem Zarządzającym w obszarze zarządzania produktem w Getin Noble Banku S.A.

W latach 2010 - 2011 zajmował również stanowisko wiceprezesa Noble Securities SA

Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, na kierunku Finanse i Bankowość.

Helena Kamińska

Członek zarządu

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość (2005 r.). Obecnie w trakcie studiów Master of Business Administration, Executive Studies na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Od 2004 roku związana ze spółką Open Finance i grupą kapitałową Getin Noble Banku. Od października 2014 r. jest członkiem zarządu Home Broker S.A.

Paweł Komar

Członek zarządu

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na wydziale Zarządzania i Finansów.

Z grupą kapitałową Getin Noble Bank , w tym ze spółką Open Finance związany jest od 2006 roku pełniąc w tym czasie wiele funkcji zarządczych i prowadząc projekty. W Home Broker od 2015 pełnił funkcję dyrektora generalnego, a we wrześniu dołączył do zarządu.