Czym jest dylatacja i dlaczego jest ważna?

Dylatacja to pojęcie często wykorzystywane w budownictwie, a jej specyfiką jest oddzielanie konkretnych składników nieruchomości bądź budowli. Przez dylatację rozumie się przerwę bądź szczelinę, której zadaniem jest lepsze funkcjonowanie tych części domu, które poddane zostały dylatacji. Zostaje ona zastosowana przede wszystkim w nieruchomościach o znacznych gabarytach oraz rozpiętościach.

Brak dylatacji jest jednoznaczny z wystąpieniem trudności oraz problemów już w trakcie budowy, a mogą się one nasilić również w momencie rozpoczęcia korzystania z domu. Do dylatacji wykorzystuje się kilku materiałów. Jednym z nich jest styropian, ale oprócz niego dużą popularnością cieszy się sznur dylatacyjny, który zostaje stworzony z liny budowlanej oraz materiału izolacyjnego, który został odpowiednio zabezpieczony oraz uszczelniony. Systemowy sznur dylatacyjny także ma swoje zastosowanie, a do jego produkcji używa się spienionego polietylenu w którym występują zamknięte pory.

W wybranych przypadkach można zastosować tak zwaną przerwę technologiczną, w której miejsce zajmie sznur dylatacyjny i w którym nie istnieje już konieczność stosowania uszczelniacza. Dzięki temu, sznur ma możliwość na rozszerzanie się oraz kurczenie, co jest jednoznaczne z właściwą pracą wszystkich czynników wchodzących w skład domu.

Z reguły w sznurach występuje przekrój okrągły, którego średnica waha się od paru milimetrów aż do kilku centymetrów, a to wszystko przez wzgląd na cel użycia oraz miejsce położenia w nieruchomości.

Dylatacja, która ma miejsce przy połączeniach ścian bądź murów fundamentowych, zostaje ułożona przy pomocy pasków styropianu, który zostaje pocięty, aby jego grubość była równa z murem nośnym, a szerokość wynosiła między 2 a 4 cm.

Dylatacja konstrukcyjna jest jednym z rodzajów dylatacji. Służy ona do odosobnienia zarówno części, jak i składników konstrukcyjnych nieruchomości, dzięki czemu wymienione elementy mogą osiadać w zamierzony sposób. Ta metoda jest ściśle związana z różnicą temperatur, obciążeniami występującymi w nieruchomości, a także warunkami gruntowymi. Dylatacja konstrukcyjna dotyczy statyki w nieruchomości, dzięki czemu ma miejsce właściwe odkształcanie wszystkich elementów domu.

Kolejna dylatacja nosi miano technologicznej

Zostaje ona wykorzystana przede wszystkim w miejscach, gdzie występuje pęcznienie bądź skurczanie się czynników użytych w trakcie budowy. Ten rodzaj dylatacji można znaleźć chociażby na obszarze wylewek betonowych.

Trzecim rodzajem jest dylatacja termiczna

Korzysta się z niej głównie w drogownictwie, a przede wszystkim jest ona przydatna w trakcie tworzenia mostów oraz szyn występujących przy torach kolejowych. Specyfiką tej metody jest ochrona przed odkształceniami termicznymi, będącymi efektem naprężeń, które z kolei są skutkiem różnicy w temperaturach.

Z kolei biorąc pod uwagę domy jednorodzinne, dylatacja termiczna ma zastosowanie na tarasach, podjazdach, balkonach oraz w przypadku dachów wykonanych z ceramicznego pokrycia.

Ostatnim rodzajem jest dylatacja przeciwdrganiowa, z której korzysta się przede wszystkim w przypadku obszarów dla których charakterystyczne są szkody górnicze bądź trzęsienia ziemi. Oprócz tego, dylatacja przeciwdrganiowa jest korzystna w momencie, kiedy w trakcie budowy używa się urządzeń o znacznych gabarytach. Jest to ściśle związane z tym, że tworzą one znaczne drgania, które są zdecydowanie uciążliwe, stąd chęć zapobiegnięcia im. W tym przypadku, izolacja znajduje się między płytą bądź fundamentem, który służy do postawienia na nim urządzenia.

Czy stosowanie dylatacji jest opłacalne?

Odpowiedź na pytanie jest zdecydowanie twierdząca. Jest to związane z tym, że dylatacja posiada nie tylko zalety pod względem konstrukcyjnym oraz technologicznym, ale również i estetycznym. Dzięki dylatacji nie występują zarysowania, pęknięcia, które mogą wystąpić zarówno na ścianach, jak również podłogach, itd. To metoda stosowana, aby zapobiec odkształceniom, które są w stanie zrujnować wizję o idealnych podłożach we własnych domach.

dylatacja beton budowa domu

Dylatacja musi zostać wykonana przez osoby posiadające odpowiednie umiejętności oraz kwalifikacje, a jest to ściśle związane ze stosowaniem dylatacji. Musi mieć miejsce pozostawienie właściwej przestrzeni technologicznej, która w wybranych rodzajach powinna zostać dodatkowo zaimpregnowana oraz zagruntowana.

Nie należy samodzielnie wybierać materiałów oraz uszczelniaczy, gdyż niezbędne jest podążanie za rekomendacjami producentów. Jest to ściśle związane z faktem, że dylatacje posiadają różne przeznaczenie oraz wykorzystywane są inne typy materiałów.

Reasumując, dylatacje mają wiele zastosowań, jednakże niezbędne jest skorzystanie z wykształconej ekipy, która wie co robi i dodatkowo używa odpowiednich materiałów oraz sprzętu.

- Home Broker -

Warto przeczytać: