Jakie warunki trzeba spełnić żeby dostać kredyt hipoteczny?

Jak działa kredyt hipoteczny?

Kredyt hipoteczny to zobowiązanie finansowe, którego zabezpieczeniem jest hipoteka. W momencie niespłacania kredytu bank ma prawo do zajęcia nieruchomości. Aby otrzymać kredyt hipoteczny, należy przedstawić cel, na jaki przeznaczamy daną kwotę. Może do być zakup mieszkania bądź domu, działki lub remont istniejącej nieruchomości. W takim razie jak działa kredyt hipoteczny?

W momencie podpisania umowy zobowiązujesz się do terminowej spłaty kredytu według podanego harmonogramu wraz z odsetkami. Do innych obciążeń możemy zaliczyć prowizję banku oraz ubezpieczenia. Według ustawy kredyt hipoteczny możemy otrzymać jedynie w bankach. Po otrzymaniu kredytu hipotecznego kredytodawca dokonuje wpisu do Księgi Wieczystej danej nieruchomości w celu zabezpieczenia kredytu wskazanym majątkiem.

Jak otrzymać kredyt hipoteczny?

Wielu z nas na pewnym etapie życia decyduje się na zakup własnego mieszkania bądź domu. Jednak posiadanie środków wystarczających na pokrycie tego kosztu jest trudne. Dlatego często decydujemy się na wzięcie kredytu hipotecznego. Aby rozpocząć starania o kredyt hipoteczny, należy posiadać fundusze obejmujące około 6-krotność miesięcznej wypłaty.

Jest to zabezpieczenie przed potencjalnymi problemami związanymi z zobowiązaniem. Jeżeli jesteśmy odpowiednio oszczędni i potrafimy w sposób prawidłowy zarządzać swoim majątkiem, możemy starać się o otrzymanie kredytu hipotecznego. Na decyzję o pozytywnym rozpatrzeniu i otrzymaniu kredytu hipotecznego ma wpływ szereg czynników. Jest to przede wszystkim zdolność kredytowa, która jest obliczana na podstawie naszych zarobków oraz miesięcznych wydatków, wiek osoby ubiegającej się oraz historia kredytowa.

Jakie warunki trzeba spełnić żeby dostać kredyt hipoteczny?

Osoby ubiegające się o kredyt hipoteczny muszą spełnić pewne warunki. Mało osób wie, że jednym z najistotniejszych czynników jest wiek kredytobiorcy. Banki zwyczajowo oferują kredyty w taki sposób, aby ostatnia spłata miała miejsce do ukończenia 70 roku życia. Jest to zabezpieczenie, ponieważ przejście na emeryturę wiąże się zazwyczaj z niższymi dochodami. Do innych ważnych warunków, jakie trzeba spełnić, zaliczamy:

  • wysokość dochodów kredytobiorcy
  • koszt miesięcznych wydatków
  • forma zatrudnienia (najkorzystniejsza to umowa o pracę)
  • liczba osób, które utrzymuje kredytobiorca
  • wysokość posiadanego wkładu własnego
  • posiadane zobowiązania kredytowe

Wyżej wymienione informacje są sprawdzane i na ich podstawie określa się zdolność kredytową. Warto pamiętać, że zostajemy sprawdzani również w systemie Biura Informacji Kredytowej (BIK). Podczas ubiegania się o kredyt hipoteczny należy dostarczyć niezbędne dokumenty, do których zaliczamy: wniosek o kredyt danego banku, zaświadczenie od pracodawcy, zaświadczenie dotyczące wysokości dochodów, PIT za ubiegły rok, wyciąg z konta bankowego oraz dowód osobisty.

Ile czeka się na kredyt hipoteczny?

Czas oczekiwania na kredyt jest dosyć zróżnicowany. W pierwszej kolejności dostajemy decyzję kredytową od banku, która musi zostać wydana w ciągu 21 dni kalendarzowych od momentu złożenia potrzebnych dokumentów. W niektórych placówkach w pierwszej kolejności otrzymujemy decyzję wstępną, w której bank zawiera informacje o maksymalnej kwocie kredytowania oraz przedstawia wstępny harmonogram spłaty zadłużenia.

Następnie sytuacja jest analizowana po raz kolejny, po czym bank dostarcza decyzję ostateczną, o ofercie kredytu, jaki może nam zaproponować. W wielu sytuacjach kredytodawca prosi o dostarczanie dodatkowych dokumentów, co sprawia, że czas oczekiwania optymalnie się przedłuża. Średni okres, w którym otrzymamy ostateczną decyzję, waha się pomiędzy 4 a 6 tygodniami kalendarzowymi. Na termin decyzji ma wpływ kilka czynników, między innymi:

  • ilość wniosków o przyznanie kredytu, które w danym czasie spłynęły do banku
  • dostarczanie dodatkowych dokumentów, co według polskiego prawa przedłuża termin o kolejne 21 dni
  • wymagania banku co do ilości dostarczanych dokumentów – im więcej tym czas oczekiwania jest stosunkowo dłuższy
  • mechanizmy weryfikujące – niektóre banki posiadają automatyczne procesy weryfikacji, co znacznie skraca czas oczekiwania

Kredytobiorca nie ma większego wpływu na czas oczekiwania na kredyt hipoteczny. Jedyną sytuacją, dzięki której może skrócić termin otrzymania decyzji, jest dostarczenie od razu wszystkich istotnych dokumentów.

Gdzie najlepiej wziąć kredyt hipoteczny?

Dokonując wyboru placówki bankowej, w której chcemy ubiegać się o kredyt, warto przejrzeć dokładnie ofertę. W pierwszej kolejności należy sprawdzić, jaka jest wysokość całkowitej kwoty kredytu, czyli kwoty bez kosztów przyznania kredytu. Ważnym aspektem jest również liczba oraz wysokość rat. Bank powinien przedstawić długość okresu kredytowania oraz liczbę i model spłat (przedstawić czy są to raty stałe, czy malejące). Oprocentowanie określa koszt odsetek w skali roku, im jest niższy, tym oferta jest korzystniejsza. Możemy mieć do czynienia z oprocentowaniem stałym oraz zmiennym, korzystniejsze warunki są zależne od panującej sytuacji.

Całkowity koszt kredytu powinien być jak najniższy. Określa on koszty odsetkowe oraz poza odsetkowe, które obejmują prowizję banku, składki ubezpieczeń itp. Jest to jeden z najważniejszych wskaźników. Przed dokonaniem ostatecznej decyzji gdzie najlepiej wziąć kredyt hipoteczny, warto porównać oferty wielu banków. Każdy z nich może nam oferować różną kwotę kredytu.

Reasumując na przyznanie kredytu hipotecznego, ma wpływ szereg czynników. Czas oczekiwania jest zróżnicowany, ale najważniejszym elementem jest dostarczenie wszystkich wymaganych dokumentów na czas. Decyzja powinna być przemyślana, a przed wyborem banku warto przejrzeć oferty, jakie mamy na rynku.

- Home Broker -

Warto przeczytać: