Podatek od nieruchomości a podatek bankowy

Dom, mieszkanie, garaż czy działka, wszystkie te nieruchomości podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Stawkę podatku ustala gmina właściwa dla lokalizacji danego obiektu czy działki budowlanej. Wysokość stawki nie może przekroczyć wartości, która znalazła się w ustawie, nie jest ona również zależna od dochodów generowanych przez daną nieruchomość.

Dla kogo podatek od nieruchomości? 

Podatek od nieruchomości zaczyna funkcjonować od pierwszego dnia miesiąca po miesiącu, w którym dokonało się zakupu nieruchomości, weszło w życie posiadanie zależne lub użytkowanie wieczyste.

Osoby prawne dysonujące nieruchomością są zobowiązani do wypełnienia specjalnego formularza deklaracji, natomiast osoby fizyczne składają informację o nieruchomości do urzędu gminy. Podatek od nieruchomości muszą uiścić:

 • właściciele nieruchomości
 • posiadacze samoistni, osoby, zarządzające daną nieruchomością, nie będąc jej właścicielem
 • użytkownicy wieczyści, osoby, które użytkują nieruchomość przez określony czas i przyjmują na siebie prawa właściciela
 • posiadacze zależni, czyli dzierżawcy nieruchomości pozostających własnością skarbu państwa

Podatek od nieruchomości podatnik może opłacać w 4 równych ratach, do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada. Może też zapłacić od razu całą kwotę. Osoby prawne natomiast regulują obciążenia podatkowe z tego tytułu raz w miesiącu do 15 dnia każdego z nich.

Podatek bankowy od 2016r

Podatek bankowy został nałożony na banki oraz firmy ubezpieczeniowe. Ustawa tworzy zamknięty katalog firm i instytucji zobowiązanych do jego uiszczania, są to:

 • rodzime banki
 • zagraniczne banki
 • instytucje kredytowe
 • spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe
 • rodzimy zakłady ubezpieczeń i reasekuracji
 • zagraniczne zakłady ubezpieczeń i reasekuracji
 • instytucje pożyczkowe

Podstawą opodatkowania jest wysokość aktywów, czyli nadwyżka wynikająca z zestawienia obrotów i sald. Podatek ten wynosi 0,0366% podstawy opodatkowania miesięcznie. Teoretycznie nie jest to duża kwota, z każdego 1000zł oddaje się fiskusowi niecałe 37 groszy. W praktyce tworzy ona niewiarygodnie potężną wartość.

Mimo, że podatek bankowy dotyczy instytucji, w praktyce, zgodnie z przewidywaniami, w większości wypadków koszt ten został przerzucony na klientów tych instytucji. Wprowadzeniu podatku bankowego towarzyszyły podwyżki opłat za prowadzenie w banku rachunków osobistych, za obsługę kart płatniczych i kredytowych, wzrosły również marże kredytów hipotecznych. Nastąpiły one dosłownie na chwilę przed obowiązującym przepisem.

- Home Broker -

Warto przeczytać: