Meldunek i numer porządkowy budynku – jak się za to zabrać?

Aby móc legalnie zamieszkać w naszym nowym domu, musimy złożyć w odpowiednim urzędzie zawiadomienie o zakończeniu budowy. Mamy na to 14 dni od momentu zakończenia prac budowlanych. W szczególnych przypadkach może być również potrzebne uzyskanie pozwolenia na użytkowanie budynku (np. w przypadku, gdy budowa domu była samowolą i została zalegalizowana już w trakcie trwania robót).

Dopiero po dopełnieniu tych wszystkich formalności, możemy zacząć przeprowadzkę do naszego nowego domu.

Obowiązek meldunkowy

Jeszcze przez najbliższych kilkanaście miesięcy każdego z nas dotyczyć będzie obowiązek meldunkowy. Zniknie on prawdopodobnie w 2016 roku, zgodnie z podpisaną przez prezydenta Komorowskiego Ustawą o ewidencji ludności.

Zanim to jednak nastąpi, za każdym razem kiedy zmieniamy miejsce zamieszkania, musimy się zameldować. W tym celu należy przedłożyć w gminie odpowiedni wniosek, dołączając do niego:

  • dowód osobisty
  • akt własności nieruchomości
  • zaświadczenie z urzędu o braku przeciwwskazań do użytkowania domu lub pozwolenie na użytkowanie

Od 2011 roku, możemy podczas jednej tylko wizyty w urzędzie, dokonać wymeldowania z poprzedniej nieruchomości i złożyć wniosek o meldunek w nowym miejscu. Wszystko to dzięki wspomnianej już wcześniej Ustawie.

Numer porządkowy nowego budynku

Budowa zakończona, czas więc nadać naszej nowej nieruchomości numer porządkowy.  W tym celu składamy w Urzędzie Gminy odpowiedni wniosek wraz z kompletem wymaganych w nim dokumentów  oraz obowiązującą opłatą skarbową. Warto wcześniej sprawdzić w swoim urzędzie, jakich załączników wymaga Gmina. Najczęściej do wniosku dołączana jest:

  • kopia mapy zasadniczej z naniesioną inwentaryzacją powykonawczą budynku,
  • kopia zawiadomienia powiatowego lub wojewódzkiego inspektoratu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy.

Wniosek o nadanie numeru porządkowego nowego budynku złożyć może:

  • właściciel nieruchomości,
  • osoba faktycznie władająca nieruchomością,
  • pełnomocnik działający w imieniu w/w osób, dołączając do wniosku oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

O oznaczeniu budynku numerem porządkowym, osoba składająca wniosek, zostanie poinformowana w formie pisemnej. Od momentu otrzymania takiego zawiadomienia, mamy 14 dni na umieszczenie w widocznym miejscu (na budynku bądź ogrodzeniu) tabliczki z numerem porządkowym. Tam, gdzie występują nazwy placów i ulic, na takiej tabliczce powinna się znaleźć także ich nazwa. Jeżeli natomiast nasz dom z poddaszem znajduje się w miejscu, gdzie nie ma konkretnych ulic (np. na wsi), na tabliczce z numerem konieczne jest umieszczenie nazwy miejscowości.

W przypadku, gdy nasz parterowy dom znajduje się w głębi nieruchomości odgrodzonej od ulicy, musimy umieścić tabliczkę z numerem porządkowym również na ogrodzeniu.

W sytuacji, gdy nasz nowy dom jednorodzinny jest kolejnym budynkiem na tej samej nieruchomości, zostanie nadany mu numer porządkowy tej właśnie nieruchomości z dodatkowym oznaczeniem. Są to kolejne wielkie litery alfabetu łacińskiego z wyłączeniem polskich znaków (np. 24A). Jeżeli za to budynek został podzielony na dwie nieruchomości, możliwe jest dodatkowe oznaczenie do istniejącej już numeracji, poprzez dodanie do istniejącego numeru małych liter alfabetu łacińskiego, z wyłączeniem polskich liter (np. 24a).

Jeśli na naszej działce znajduje się również budynek gospodarczy nieprzeznaczony na stały pobyt ludzi, nie ma obowiązku nadawania mu numeru porządkowego – chyba, że na nasz wniosek (prowadzimy w nim działalność gospodarczą, np. sklep).

- Home Broker -

Warto przeczytać: