Wiosenne remonty Polaków w 2024r.

Tegoroczna wiosna staje się okresem intensywnych przygotowań do odświeżania mieszkań i domów wśród Polaków. Zgodnie z ostatnimi danymi, zgromadzonymi przez Santander Consumer Bank, niemal połowa ankietowanych mieszkańców Polski planuje prace remontowe w najbliższych miesiącach.

Analiza przeprowadzona przez bank pokazuje, że 45% respondentów zamierza przystąpić do remontów tej wiosny. Większość z nich, bo aż 53%, ograniczy swoje wydatki do 10 tys. zł. Zainteresowanie mniejszymi i bardziej ekonomicznymi remontami dominuje, co podkreśla ostrożność finansową Polaków.

Dystrybucja planów remontowych według płci i wieku

Interesującym zjawiskiem jest różnica w podejściu do remontów między mężczyznami a kobietami. 51% mężczyzn planuje wiosenne prace, w porównaniu do 40% kobiet. Najwięcej chętnych do odnowienia swojego otoczenia znajduje się w grupie trzydziestolatków, gdzie aż 57% deklaruje takie zamiary, natomiast wśród osób powyżej sześćdziesiątego roku życia odsetek ten spada do 35%.

Głównym ograniczeniem dla większości planowanych remontów są środki finansowe, które bezpośrednio wpływają na zakres planowanych prac. Z raportu wynika, że 15% ankietowanych rozważa wydanie kwoty między 10 001 a 20 000 zł, a tylko 8% planuje inwestycje od 20 001 do 30 000 zł.

Taktyki oszczędnościowe

Ciekawym aspektem jest sposób radzenia sobie z ograniczonym budżetem:

  • 39% badanych przyznaje, że ograniczy zakres prac, jeśli środki okażą się niewystarczające.
  • 18% deklaruje chęć samodzielnego wykonania części prac, by zmniejszyć koszty zatrudnienia fachowców.
  • 12% planuje wykorzystać zarezerwowane środki na niespodziewane wydatki.
  • Wsparcie finansowe z zewnątrz jest również rozważane: 9% myśli o pożyczce od rodziny lub znajomych, a tyle samo osób (8%) planuje skorzystanie z zewnętrznego finansowania.

Zróżnicowane podejście w zależności od płci

Raport ujawnia, że kobiety częściej niż mężczyźni skłonne są do kompromisu w zakresie jakości materiałów (12% vs 6%). Co więcej, 43% kobiet deklaruje możliwość ograniczenia zakresu remontu w awaryjnej sytuacji, podczas gdy wśród mężczyzn ten odsetek wynosi 36%. Mężczyźni wykazują większą skłonność do samodzielnego przeprowadzenia prac remontowych, co deklaruje 23% z nich.

remonty domów aktualności - Polska

Badanie Santander Consumer Banku rzuca światło na plany remontowe Polaków, ukazując jak finanse wpływają na decyzje remontowe. Znaczące różnice w podejściu między płciami i grupami wiekowymi podkreślają zróżnicowane potrzeby oraz możliwości finansowe Polaków.

Alternatywne opcje finansowania

Również znaczącym jest rosnące zainteresowanie alternatywnymi metodami finansowania prac remontowych:

  • 8% ankietowanych rozważa wykorzystanie tańszych materiałów budowlanych, co może wpłynąć na jakość i trwałość wykonanych prac.
  • 9% respondentów planuje pożyczać potrzebne środki od najbliższych, co pokazuje ważną rolę wsparcia społecznego w realizacji projektów domowych.
  • Dodatkowo, mniejsza część uczestników badania skłania się ku zewnętrznym źródłom finansowania, co może obejmować kredyty bankowe czy produkty finansowe oferowane przez instytucje pożyczkowe.

Wpływ remontów na jakość życia

Inwestycja w remonty nie tylko poprawia estetykę i funkcjonalność mieszkań, ale także ma bezpośredni wpływ na jakość życia mieszkańców. Odnowione przestrzenie mogą przyczyniać się do lepszego samopoczucia, zwiększenia efektywności użytkowania przestrzeni oraz, w dłuższym okresie, do wzrostu wartości nieruchomości. Z tego powodu decyzje o remontach często są przemyślane i dostosowane do długoterminowych planów życiowych i finansowych rodzin.

Przygotowanie do remontu

Przygotowanie do remontu wymaga nie tylko zabezpieczenia odpowiedniego budżetu, ale także planowania zakresu prac, wyboru materiałów i ewentualnego zatrudnienia specjalistów. Optymalizacja procesu remontowego może obejmować:

  • Dokładne planowanie prac, aby uniknąć nieoczekiwanych kosztów i opóźnień.
  • Selekcję materiałów oferujących najlepszy stosunek jakości do ceny.
  • Rozważenie możliwości wykonania części prac własnoręcznie, co może przynieść oszczędności finansowe oraz dać satysfakcję z własnego wkładu w odnowienie domu.

Nieocenioną wartość ma także profesjonalne doradztwo. Wiele osób decyduje się na konsultacje z architektami wnętrz czy doradcami kredytowymi, co może przynieść nowe perspektywy i rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości. Ponadto, wsparcie prawne może być kluczowe przy większych remontach, zw

- Home Broker -

Warto przeczytać: