Zwrot pieniędzy z banku za niepotrzebne ubezpieczenie – nowe warunki

Zamierzasz nabyć apartament zobowiązując się do spłaty pożyczki? Kontrakt kredytowy został przez Ciebie podpisany, lecz wyczekujesz na rejestrację zastawu? Jesienią istnieje możliwość odzyskania środków, które bank zastrzegł za dodatkowe zabezpieczenie przejściowe. Oszczędności mogą być znaczące.

Gdy podjęłaś decyzję o zakupie lokum, instytucja finansująca pragnie się zabezpieczyć przed ryzykiem Twojej niewypłacalności. Dla kredytodawcy adekwatnym zabezpieczeniem będzie zapis w rejestrze gruntów. Zanim jednakże zapis ten zostanie wykonany przez sąd, banki postulują o uiszczenie dodatkowego obciążenia, mianowicie składki przejściowego zabezpieczenia. Opłata ta jest przymusowa oraz nosi charakter asekuracji ryzyka zadłużenia.

Nabywanie lokum na zobowiązanie. Asekuracja przejściowa pociąga za sobą dodatkowe obciążenie finansowe. Choćby wymóg uiszczania tejże składki ma charakter tymczasowy, to może ona nakładać znaczne obciążenia – nawet rzędu setek złotych miesięcznie. To oznacza, iż zobowiązanie to może zwiększyć Twoje wydatki o sumy sięgające kilku tysięcy złotych. Bowiem, w zależności od aglomeracji, na zarejestrowanie należy czekać od paru do wielu miesięcy. Przez ten okres zobowiązana jesteś odprowadzać bankowi wspomnianą składkę do momentu rejestracji zastawu. Począwszy od września bieżącego roku, możesz ubiegać się o zwrot wniesionych środków.

Zobowiązanie hipoteczne. Jakie kroki podjąć, aby instytucja finansowa zwróciła naliczoną opłatę za asekurację?

Do 17 września 2022 r., suma za składkę przejściowego zabezpieczenia, którą instytucja finansowa obciążała klientów zaciągających pożyczki do momentu rejestracji zastawu, była utracona bezpowrotnie. W ubiegłym miesiącu dokonano nowelizacji ustawy regulującej pożyczki hipoteczne. Aktualnie bank jest zobowiązany do restytucji tychże funduszy za okres oczekiwania na zapis w rejestrze gruntów.

zwrot od banku kasa

Stosownie do nowych przepisów, instytucja finansowa, po wykonaniu zapisu do KW, zobowiązana jest do:

  • Restitucji środków pożyczkobiorcy,
  • Przeliczenia na pokrycie zadłużenia.

Jakich osób dotyczą nowe regulacje dotyczące restytucji środków? Nowe regulacje ustawy obejmują osoby, które:

  • Zawarły kontrakt o pożyczkę hipoteczną następująco do dnia uchwalenia zmian w ustawie, czyli od 17 września 2022 r.;
  • Zawarły umowę o pożyczkę hipoteczną przed dniem 17 września 2022 r., lecz do chwili obecnej nie uzyskały jeszcze rejestracji zastawu.

W jaki sposób ubiegać się o restytucję środków za składkę przejściową?

Restytucję środków naliczonych przez bank w ramach składki możesz otrzymać po rejestracji zastawu w rejestrze gruntów. Gdy planujesz zawrzeć umowę pożyczkową lub uczyniłaś to już po 17 września, zasady dotyczące restytucji opłaty za asekurację przejściową zostaną określone w kontrakcie. Jeśli podjęłaś zobowiązanie hipoteczne wcześniej, instytucja finansowa ma obowiązek restytucji sumy składki przejściowej w ciągu 60 dni od momentu rejestracji zastawu.

Alternatywnie, w tym czasie może przeliczyć te środki na redukcję zadłużenia. Instytucja finansowa powinna przeprowadzić restytucję automatycznie. Gdybyś nie otrzymała naliczonych środków w określonym terminie, należy zwrócić się do banku z wnioskiem o ich zwrot. Warto również dołączyć wypis z rejestru gruntów potwierdzający zarejestrowanie informacji o hipotece.

- Home Broker -

Warto przeczytać: