Bezpieczny kredyt 2% w programie Pierwsze Mieszkanie – kiedy można go uzyskać?

Bezpieczny Kredyt 2% to innowacyjne rozwiązanie w ramach programu Pierwsze Mieszkanie, które od lipca tego roku zmienia zasady gry na rynku nieruchomości. Co sprawia, że ten kredyt hipoteczny wyróżnia się na tle innych? Przede wszystkim państwowe dopłaty, które przez dekadę znacząco obniżają raty kredytowe.

Jedną z największych zalet Bezpiecznego Kredytu 2% jest jego uniwersalność. Można go wykorzystać zarówno do zakupu mieszkania, jak i budowy domu. Brak ograniczeń co do ceny czy lokalizacji nieruchomości otwiera drzwi przed szerokim gronem beneficjentów. Maksymalna kwota kredytu oscyluje w granicach 500–600 tys. zł, co jest atrakcyjną propozycją na rynku.

Nieposiadanie nieruchomości – podstawa programu

Kluczowym wymogiem w programie Pierwsze Mieszkanie 2023 jest brak posiadania jakiejkolwiek nieruchomości. To oznacza, że kredytobiorca nie może być właścicielem ani współwłaścicielem mieszkania czy domu. Oszustwo w tej kwestii grozi poważnymi konsekwencjami prawnymi.

Wyjątki od reguły

 • Nieruchomość otrzymana w spadku – możliwość kredytu, jeśli nie zamieszkiwano w niej przez ostatnie 12 miesięcy.
 • Nieruchomość wyłączona z użytku mieszkalnego – kredyt możliwy po roku od decyzji o rozbiórce.
 • Posiadanie nieruchomości jako dziecko – jeśli zbyto ją przed 18. rokiem życia.

Kto może skorzystać?

 • Osoby poniżej 45 roku życia w dniu złożenia wniosku kredytowego.
 • Brak wcześniejszego posiadania nieruchomości – zarówno mieszkania, jak i domu.
 • Możliwość zaciągnięcia kredytu jako singiel lub w związku (małżeńskim lub nieformalnym z dzieckiem).

Bezpieczny Kredyt 2% nie jest jednak pozbawiony pewnych warunków. Istnieje szereg sytuacji, w których kredytobiorca może stracić prawo do dopłat:

 • Skazanie za oszustwo kredytowe,
 • Nieprowadzenie gospodarstwa domowego w nabytym mieszkaniu przez 24 miesiące,
 • Zmiana sposobu użytkowania nieruchomości,
 • Sprzedaż nieruchomości w okresie dopłat,
 • Nabycie innej nieruchomości,
 • Wynajem lub użyczenie kredytowanej nieruchomości,
 • Przerwa w prowadzeniu gospodarstwa domowego na okres 12 miesięcy,
 • Udostępnienie nieruchomości osobie, która nie spełnia warunków programu.

kredyt 2% kiedy jak oprocentowanie

Maksymalna wysokość kredytu 2proc.

Zakup Mieszkania lub Domu Jednorodzinnego

 • Dla singli: Maksymalna kwota kredytu wynosi 500 000 zł.
 • Dla osób w związku małżeńskim lub z dzieckiem: Limit kredytu to 600 000 zł.

Budowa Domu Jednorodzinnego

 • Dla singli i par bez dziecka: Wartość działki do 400 000 zł.
 • Dla małżeństw i par z dzieckiem: Wartość działki do 500 000 zł.
 • Maksymalna kwota kredytu: Także 500 000 zł dla singli i 600 000 zł dla par.

Dokończenie Budowy Domu

 • Jeśli wkład własny przekracza 200 000 zł:
  • Dla singli: Maksymalna kwota kredytu to 100 000 zł.
  • Dla par: Limit wynosi 150 000 zł.
 • Całkowita wartość inwestycji (kredyt, działka, prace): Nie może przekroczyć 1 000 000 zł.

Maksymalna Wartość Nieruchomości

 • Zakup:
  • Dla singli: Do 700 000 zł.
  • Dla par: Do 800 000 zł.
 • Budowa: Maksymalna wartość nieruchomości to 1 000 000 zł.

W ramach programu „Bezpieczny Kredyt 2%”, maksymalna wartość nieruchomości, którą można sfinansować, wynosi 700 000 zł dla singli i 800 000 zł dla osób w związkach małżeńskich lub partnerskich z dziećmi. Dla budowanych nieruchomości limit ten wzrasta do 1 000 000 zł. Program umożliwia finansowanie zarówno nieruchomości z rynku pierwotnego, jak i wtórnego, obejmując mieszkania, domy oraz działki z budową. Możliwy jest zakup garażu lub komórki lokatorskiej, pod warunkiem, że są one częścią nieruchomości. Program dopuszcza różnorodne typy budynków, w tym murowane, drewniane, modułowe czy szkieletowe, na działkach standardowych i rolnych. Limit powierzchni użytkowej nie jest określony, zależy od kwoty kredytu i kosztu budowy za metr kwadratowy.

Realne oprocentowanie

Oprocentowanie kredytu hipotecznego w ramach programu „Bezpieczny Kredyt 2%” utrzymuje się blisko deklarowanej wartości 2%. Jego wysokość zależy od aktualnych ofert bankowych oraz średniego oprocentowania kredytów z okresowo stałą stopą z poprzedniego kwartału. Oprocentowanie składa się z marży banku i stałej stopy procentowej, co oznacza niezmienność rat przez okres obowiązywania dopłat, niezależnie od zmian inflacji czy stóp procentowych. W praktyce, aby obliczyć oprocentowanie „Bezpieczny Kredyt 2%”, należy odjąć od oferowanego przez bank oprocentowania (np. 7,14%) wartość dopłaty (w przykładzie 5,14%), co daje oprocentowanie na poziomie 2%. Dopłata wynika z różnicy między średnim oprocentowaniem kredytów ze stałą stopą z poprzedniego kwartału (np. 7,93%) i stałą stopą programu (2%), po uwzględnieniu korygującego czynnika marży banku (0,9%). Warto zaznaczyć, że prowizje i inne koszty startowe, jak ubezpieczenie na życie, muszą być pokryte z osobistych środków, nie mogą być włączone do kwoty kredytu.

Wkład własny – ile?

Wkład własny przy Bezpiecznym kredycie 2 proc. jest wymagany, ale jego wysokość zależy od banku – może to być 20% wartości nieruchomości lub 10% przy wykupieniu dodatkowego ubezpieczenia. Maksymalny wkład własny nie może przekroczyć 200 tys. zł, chyba że wkładem jest niezabudowana działka – wtedy limit ten nie obowiązuje, a suma wkładu i kredytu nie może przekroczyć 1 mln zł. W przypadku częściowo zabudowanej działki jako wkładu, limit 200 tys. zł nie obowiązuje, a maksymalna kwota kredytu wynosi 100 tys. zł dla singli i 150 tys. zł dla rodzin. Istnieje też możliwość skorzystania z programu „Mieszkanie bez wkładu własnego”, co umożliwia zaciągnięcie kredytu 2 proc. bez wkładu własnego.

Czas trwania dopłat

Okres stosowania dopłat do rat kredytu hipotecznego został zaplanowany na dekadę, rozdzieloną na dwie pięcioletnie fazy. Po upływie tych 10 lat, rata kredytu zostanie przeliczona według zasad zawartych w umowie kredytowej. Oznacza to, że oprocentowanie będzie wynikać z sumy stawki WIBOR/WIRON (zmiana ta nastąpi do końca 2024 roku) oraz marży banku. Alternatywnie, bank może zaproponować stałą stopę procentową przed zakończeniem okresu preferencyjnego. Maksymalny czas spłaty kredytu może sięgnąć 35 lat, choć ja osobiście uważam, że optymalny okres spłaty to 25 lat. Co do minimalnego i maksymalnego okresu kredytowania w ramach Kredytu 2%, minimalny czas spłaty wynosi 180 miesięcy (15 lat), a maksymalny – 420 miesięcy (35 lat), choć niektóre banki oferują kredyty na okres do 360 miesięcy (30 lat).

Bezpieczny Kredyt 2% to krok w dobrym kierunku

To szansa dla wielu osób na realizację marzeń o własnym mieszkaniu bez obciążających finansowo rat. Program Pierwsze Mieszkanie 2023 wydaje się być przemyślaną inicjatywą, która może realnie wpłynąć na poprawę sytuacji mieszkaniowej w Polsce. Bezpieczny Kredyt 2% w ramach programu Pierwsze Mieszkanie 2023 otwiera nowe możliwości dla przyszłych właścicieli nieruchomości. Jego elastyczność, dostępność oraz państwowe dopłaty sprawiają, że jest to atrakcyjna opcja na rynku kredytów hipotecznych. Ważne jest jednak świadome podchodzenie do warunków programu, aby uniknąć późniejszych komplikacji.

- Home Broker -

Warto przeczytać: