Budimex zmienia strategię i rezygnuje z mieszkań

Budimex, jeden z wiodących polskich deweloperów domów, ogłosił niedawno, że nie będzie już budował mieszkań w swoich przyszłych projektach. Decyzja ta została podjęta po znacznym spadku sprzedaży mieszkań w ciągu ostatniego roku i jest sprzeczna z ich długoletnią strategią budowy kompleksów mieszkaniowych. Przyjrzyjmy się, co ta zmiana może oznaczać dla przyszłości Budimexu i całej branży.

Przesunięcie na domy jednorodzinne

Budimex zastępuje wkrótce porzuconą politykę budowy apartamentów bardziej dostępnymi domami jednorodzinnymi. Odchodząc od budowy skomplikowanych struktur, takich jak apartamenty, a zamiast tego zwracając się w kierunku bardziej przystępnych cenowo nieruchomości mieszkalnych, które są mniejsze, łatwiejsze w budowie i utrzymaniu.

Budimex może zaoszczędzić na kosztach dostaw i skorzystać z wyższych zysków kapitałowych dzięki zwiększonemu popytowi ze strony oszczędnych polskich nabywców. Oprócz tego zwrotu w kierunku domów jednorodzinnych, Budimex planuje również skupić się na segmentach przemysłowych w strategicznych lokalizacjach, w których powstał nowy popyt w złotych obszarach na laboratoria, centra danych lub inteligentne fabryki.

Zwiększona konkurencja przy budowie domów jednorodzinnych

Decyzja Budimexu o rezygnacji z budowy mieszkań może być postrzegana jako szansa dla innych deweloperów działających w Polsce, którzy teraz mogą z nimi w znaczący sposób konkurować pomimo ich siły finansowej. Mniejsze firmy zazwyczaj nie mają dostępu do wystarczająco dużych działek, aby umożliwić realizację całych budynków mieszkalnych – co po wycofaniu się Budimexu otworzy te możliwości dla lokalnych graczy.

Zmiany w całym sektorze budownictwa mieszkaniowego?

Choć nie jest jasne, jaki wpływ może mieć rezygnacja Budimexu z budowy mieszkań na szerszy sektor budownictwa mieszkaniowego – wciąż istnieje możliwość wystąpienia w Polsce implikacji specyficznych dla danego regionu, które mogą być sprzeczne z przewidywanymi trendami ogólnokrajowymi.

Na przykład, jeśli mniejsze firmy wykorzystają „próżnię” pozostawioną przez Budimex, może to spowodować wzrost lokalnej konkurencji, co sprawi, że decyzje inwestycyjne dotyczące budowy mieszkań będą mniej atrakcyjne w niektórych obszarach lub miastach, w których ceny mieszkań są już stosunkowo niskie ze względu na wysoki poziom istniejącej podaży lub osłabienie aktywności gospodarczej.

Ostatnie ogłoszenie dotyczące zmian w strategii Budimeksu sugeruje, że jest on skłonny odejść od większych projektów, takich jak te związane z budową całych budynków mieszkalnych – niektóre regiony mogą być dotknięte bardziej niż inne, ale ostatecznie ruch ten powinien zapewnić lepszą kontrolę nad finansami i otworzyć nowe możliwości również w segmentach przemysłowych.

Pomimo potencjalnych niepowodzeń spowodowanych zwiększoną konkurencją, ta strategiczna zmiana powinna przynieść korzyści zarówno producentom domów, jak i konsumentom końcowym, a także zapewnić więcej opcji przy poszukiwaniu zakupu nieruchomości, zarówno poza planem, jak i ukończonej, w zależności od ograniczeń budżetowych lub pożądanych kryteriów wielkościowych wprowadzonych do decyzji o zakupie podczas procesu househuntingu.

- Home Broker -

Warto przeczytać: