Budujemy prawidłowy dojazd do garażu

Planując garaż, powinniśmy zapewnić odpowiedni do niego dojazd, jak również zadbać o rozwiązania, które ułatwią korzystanie z niego. O wygodzie zadecyduje ilość miejsca, jakie pozostawimy na wjazd, a także rodzaj zastosowanej bramy wjazdowej i garażowej.

Generalne zalecenie dotyczące bramy wjazdowej mówi, że powinna ona zapewniać wygodny dostęp do działki i musi być bezpieczna w użytkowaniu, przepisy natomiast regulują jej minimalną szerokość (która powinna wynosić 240 cm) i sposób jej otwierania (do środka). Warto jednak dla wygody rozważyć montaż szerszej, co najmniej 3-metrowej. Jeśli posesja znajduje się przy ruchliwej ulicy, brama powinna być zamontowana w sposób, który umożliwi korzystanie z niej w sposób nieutrudniający ruchu pieszych ani pojazdów. O bezpieczeństwie i wygodzie wjazdu będzie decydować szerokość drogi oraz minimalny promień skrętu, czyli odległość między krawędzią drogi a bramą wjazdową. Jeżeli odległość równa jest promieniowi skrętu lub większa, samochód przejeżdżający przez bramę będzie miał zapas miejsca z każdej strony. Jeśli jednak odległość ta jest mniejsza, tylna część auta będzie ścinała zakręt i może nachodzić na słupek bramy. Wówczas rozwiązaniem może być montaż szerszej bramy (np. 4-metrowej) lub cofnięcie jej w głąb posesji, po to by uzyskać wymaganą odległość między nią a krawędzią drogi. Nie zapominajmy przy tym, że odbędzie się to kosztem długości podjazdu.

Brama rowieralna czy przesuwna?

Wybór bramy pod względem sposobu jej otwierania często jest zdeterminowany kształtem i wielkością działki. Wąski, ale głęboki wjazd będzie wymagał zastosowania bramy rozwieralnej jedno- lub dwuskrzydłowej. Długość skrzydła w bramie jednoskrzydłowej jest ograniczona do 3 m, w przypadku bramy dwuskrzydłowej taką maksymalną długość może mieć każde nich. Brama rozwieralna sprawdzi się w opisywanym wcześniej przypadku konieczności cofnięcia wjazdu w głąb działki.

brama do garażu

Jeśli odległość między wjazdem a garażem jest na tyle niewielka, że otwarta brama rozwieralna utrudniałaby swobodne przemieszczanie się po posesji, dobrym rozwiązaniem może okazać się brama przesuwna. Składa się ona z jednego skrzydła, które porusza się wzdłuż ogrodzenia po jego wewnętrznej stronie. Długość skrzydła może mieć nawet 20 m, przed zamontowaniem bramy trzeba jednak sprawdzić, czy długość ogrodzenia będzie wystarczająca, by mieściło się na nim całe skrzydło. Na drodze skrzydła nie mogą się znaleźć żadne przeszkody, które utrudniałyby czy uniemożliwiały jego przesuwanie. Trzeba również sprawdzić, czy skrzydło po otwarciu bramy nie zasłaniałoby furtki. Jeśli montaż miałby prowadzić do tego typu kolizji, można wziąć pod uwagę montaż bramy przesuwnej składającej się z dwóch skrzydeł (wówczas krótszych) rozsuwanych w przeciwne strony.

Jeśli to możliwe, warto rozważyć pomysł zastosowania automatycznej bramy wjazdowej, zapewniającej komfort użytkowania, który docenimy zwłaszcza w deszczowe lub śnieżne dni.

Brama wjazdowa otwierana automatycznie to duży komfort

Wygodę powinien zapewniać podjazd do garażu – o szerokości ok. 3 m, prosty i niewymagający wykonywania pojazdem dodatkowych manewrów. Bezproblemowe użytkowanie przez lata zapewni właściwe zaprojektowanie i wykonanie nawierzchni podjazdu. Pamiętajmy, że jeśli chcąc obniżyć koszty jego wykonania, ograniczymy go do szerokości bramy wjazdowej, doprowadzimy do sytuacji zmniejszającej komfort jego użytkowania (i np. wysiadając z samochodu jedną nogą będziemy stawać na nieutwardzonym podłożu, co może być kłopotliwe choćby w porze deszczowej lub w czasie roztopów). Pamiętajmy też o właściwym (z przyczyn praktycznych) doborze kolorystyki kostki na podjazd. Jeśli zdecydujemy się na użycie np. kostki brukowej w jednolitej i zbyt jasnej tonacji, będzie na niej widać wszelkie zabrudzenia, o które nietrudno wobec wiadomego sposobu jej użytkowania: mogą pojawić się zabrudzenia z kół, również każdorazowo z powodu opadów i błota czy ślady wycieku płynów z auta.

Jeśli do wykonania nawierzchni chcemy użyć kostki kamiennej, podbudowa powinna być solidniejsza i wykonana z tłucznia kamiennego lub betonu. Jeśli naszym zamiarem jest nieograniczanie zielonej powierzchni, do wykonania nawierzchni podjazdu można użyć ażurowych kostek cementowych lub klinkierowych.

Ze względu na sposób otwierania brama garażowa może być: rozwieralna, uchylna, segmentowa górna, segmentowa boczna, rolowana górna. Od jej rodzaju będzie zależeć ilość miejsca, którą trzeba przewidzieć przed garażem. Najwięcej zajmie go brama rozwieralna, której skrzydła mają zwykle szerokość 1-1,5 m i jest to odległość, którą należy zachować, podjeżdżając samochodem pod garaż. Brama uchylna zabiera mniej miejsca, bo ok. 50-60 cm. Na małych działkach sprawdzą się natomiast bramy niezabierające miejsca przed garażem, czyli segmentowa i rolowana.

Prawidłowe nachylenie podjazdu

W przypadku garażu, który jest położony poniżej poziomu gruntu (całkowicie lub częściowo zagłębionego), należy zastosować pochylnię o szorstkiej nawierzchni. Nachylenie nie może przekraczać 25%. Przy zagłębieniu posadzki garażu 1,5 m poniżej terenu długość pochylni wyniesie więc co najmniej 6 m, a przy większym (2,5 m poniżej terenu) trzeba założyć długość wynoszącą 10 m. Do długości pochylni przed samym garażem należy doliczyć odcinek wynoszący minimum 0,6 m o spadku odwrotnym – z garażu – do krat wpustowych odwodnienia (chroniącego garaż przed wpływaniem do niego wody deszczowej).

Każdą bramę otwieraną ręcznie można wyposażyć w napęd (rolowane są sprzedawane zawsze z napędem). Można kupić go wraz z bramą lub decyzję o jego kupnie odłożyć na później, jednak warto przy tym pamiętać, że jednoczesne kupno i montaż wraz z bramą zmniejszy koszty robocizny, a także ułatwi negocjowanie rabatu.

- Home Broker -

Warto przeczytać: