Nowe dane GUS o budownictwie mieszkaniowym w listopadzie

W listopadzie 2023 roku, scenariusz rynku mieszkaniowego w Polsce ukazał mieszane tendencje. Z jednej strony, obserwujemy spadek liczby mieszkań oddanych do użytkowania, jeśli porównamy dane rok do roku. Z drugiej, miesiąc ten przyniósł wzrost w stosunku do września. Równocześnie, wyraźnie zaznacza się tendencja wzrostowa w wydawaniu pozwoleń na nowe budowy. Świeże dane z Głównego Urzędu Statystycznego rzucają światło na bieżące projekty budowlane.

Patrząc przez pryzmat indywidualnych nabywców, dynamika w sektorze budownictwa mieszkaniowego bezpośrednio oddziałuje na ich oczekiwania i wymagania. W warunkach ograniczonej podaży, przy rosnącym popycie, cena dostępnych nieruchomości nieuchronnie rośnie. To zjawisko, choć niekorzystne dla kupujących, jest wskaźnikiem zdrowego rynku. Z punktu widzenia państwa, wzrost liczby oddanych do użytku mieszkań jest sygnałem pozytywnym. Budownictwo mieszkaniowe, będące kluczowym sektorem gospodarki, wpływa na zatrudnienie w różnych branżach i generuje znaczące zyski, zwłaszcza w okresie kryzysu mieszkaniowego.

Zbadajmy bliżej, jak kształtował się rynek mieszkaniowy w listopadzie 2023 roku

Z raportu GUS wynika, że w listopadzie 2023 roku rozpoczęto budowę 19 721 mieszkań. Jest to wzrost o 3,3% w stosunku do września tegoż roku, a rok do roku wzrost wynosi aż 45,3%. Takie dane wskazują na rosnącą aktywność w sektorze budowlanym, co może mieć długofalowe konsekwencje dla całej gospodarki.

W listopadzie 2023 roku, rynek mieszkaniowy w Polsce zaprezentował interesujące zmiany. Liczba mieszkań oddanych do użytku wzrosła o 19,7% w stosunku do poprzedniego miesiąca, lecz w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku odnotowano spadek o 11,3%. W szczególności, deweloperzy dostarczyli na rynek 13 248 mieszkań, co oznacza zmniejszenie o 2,6% w stosunku do października poprzedniego roku.

piękne polskie nieruchomości

Te wahania statystyk nie dają pełnego obrazu koniunktury, ale wskazują na niemal comiesięczną zmienność. W październiku zarejestrowano 19,5 tys. mieszkań, co jest wynikiem lepszym o 20% niż w poprzednim miesiącu, ale słabszym o 10% rok do roku. Całkowita liczba mieszkań oddanych do użytku od początku roku wynosi 181 tys., co stanowi spadek o 4% w stosunku do ubiegłego roku. W kontekście przyszłych inwestycji budowlanych, zwłaszcza w dużych miastach takich jak Warszawa, Kraków czy Poznań, a także mniejszych, na przykład Rzeszowie, zauważa się wzmożoną aktywność. W październiku 2023 roku liczba wydanych pozwoleń na budowę przekroczyła te z września i była lepsza o prawie 17% niż w październiku 2022 roku. Wzrost o 3,9% względem września 2023 wskazuje na rosnący optymizm inwestycyjny deweloperów, mimo że nadchodzące zmiany w przepisach technicznych mogą wpłynąć na dalszy rozwój sytuacji.

Listopad charakteryzował się wzrostem liczby rozpoczętych budów, wydanych pozwoleń oraz mieszkań oddanych do użytku. Jednakże, te pozytywne tendencje nie przyniosły większych zaskoczeń na rynku. Deweloperzy nadal ostrożnie podchodzą do rozpoczynania nowych projektów, jednocześnie aktywnie starając się o nowe pozwolenia. Przyszłość rynku deweloperskiego w Polsce w dużej mierze zależy od decyzji nowej koalicji rządowej dotyczących programu dopłat do hipotek.

- Home Broker -

Warto przeczytać: